Praktika

1. Studento profilis

Studijų sritis ir/ar kryptis: humanitariniai (filologija (vertimai, redagavimas), etnologija, istorija, paveldosauga, menotyra) ir socialiniai mokslai (edukologija, ekonomika, komunikacijos ir informacijos mokslai, politikos mokslai, sociologija, teisė, vadyba).*

*Kviečiame kreiptis ir kitus studentus, kurių studijų krytis ir studijuojami dalykai glaudžiai siejasi su UNESCO temomis, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos darbo sritimis (detaliau www.unesco.lt bei www.unesco.org ).

Patirtis ir gebėjimai: bakalauro studijų 3–4 kursas, magistrantūros studijų studentai.** Pareigingumas, kruopštumas, punktualumas, savarankiškumas, gebėjimas analizuoti ir sisteminti informaciją. Kalbų mokėjimas.

**Esant poreikiui ir atitinkamoms užduotims – priimami ir jaunesnių kursų studentai.

2. Praktikos aprašymas

Praktikos metu prisidedama įgyvendinant projektus arba rengiama tam tikros temos analizė (rašto darbas).  

Temos: preliminarių temų sąrašas***
***Kviečiame studentus taip pat pristatyti savo interesų sritis ir siūlyti praktikos darbo temas.

Trukmė: nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių visus kalendorinius metus.

Praktikos vieta: Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato būstinė (Šv. Jono g. 11, Vilnius) arba nuotoliniu būdu.

Atsiskaitymas: praktikos pabaigoje studentas privalo parengti 15–20 min. pristatymą apie praktikos metu vykdytą veiklą.

Praktikos vadovas parengia studento praktikos įvertinimą.

3. Praktikos paraiškų teikimas

Gyvenimo aprašymą (iki 2 lapų) ir užpildytą anketą siųsti el. paštu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it laiško temos skiltyje įrašius PRAKTIKA.

Paraiškas atlikti praktiką būtina pateikti ne vėliau kaip 1 mėnuo iki praktikos pradžios.

Visi studentai informuojami apie teigiamą ar neigiamą sprendimą priimti atlikti praktiką.****

****Besidominčius studentus (ar savanorius) galime įtraukti į savo duomenų bazę ir kreiptis į juos prireikus ar atsiradus su jų profiliu susijusiai darbo temai.

4. Kita svarbi informacija

Atkreipiame dėmesį, kad praktika neapmokama.

Praktikantas su organizacija nėra saistomas darbo santykiais, o jo darbo teisės ir pareigos praktikos metu yra nustatytos praktikos / savanoriškos veiklos sutartyje (iš anksto suderintoje abiejų pusių).

Kontaktinis asmuo:
Jurgita Vaitkutė, generalinio sekretoriaus padėjėja
Tel. +370 5 210 7340
El. p. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it