Finansinės ataskaitos

2017 m. I pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos pdf_button

2017 m. I ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos pdf_button

2016 m. metinės finansinės ataskaitos pdf_button

2015 m. metinės finansinės ataskaitos pdf_button

2014 m. metinės finansinės ataskaitos pdf_button

2013 m. metinės finansinės ataskaitos pdf_button

2012 m. metinės finansinės ataskaitos icon_doc_pdf

2011 m. metinės finansinės ataskaitos icon_doc_pdf

2010 m. metinės finansinės ataskaitos icon_doc_pdf