Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ tarptautinis seminaras „Moksliniai tyrimai ir paveldosaugos praktika“

2017 m. rugsėjo 28-29 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos būstinėje (Šv. Jono g. 11) vyks dviejų dienų seminaras, skirtas aptarti mokslinių tyrimų reikšmę sprendžiant praktinius paveldosaugos klausimus. Renginys organizuojamas kaip veikla, susijusi su Jungtinio programavimo iniciatyva „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ (JPI CH).

Programa:

Rugsėjo 28 d., ketvirtadienis, 13.00-17.00 val.

Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ strateginiai paveldosaugos mokslinių tyrimų prioritetai

Pirmojoje renginio dalyje pristatant jungtinio programavimo iniciatyvą ir jos tikslus ypatingas dėmesys bus skirtas mokslinių tyrimų sąveikai su praktiniais paveldosaugos procesais. Tai vienas aktualiausių paveldosaugos iššūkių ne tik Lietuvoje, tačiau ir Europoje. Šis klausimas bus diskutuojamas remiantis ICCROM vykdytais tyrimais bei JPI CH finansuotų projektų sklaidos patirtimi.

Rugsėjo 29 d., penktadienis, 9.00-12.00 val.

Urbanistinių XX amžiaus miestovaizdžių vertės ir moksliniai tyrimai

Antroji renginio diena skirta trims JPI CH finansuotiems projektams, susijusiems su paveldo vertės klausimais. Diskusijoje bus aptarta šių mokslinių tyrimų rezultatų įtaka formuojant XX amžiaus urbanistinių miestovaizdžių vertės nustatymo metodus. Kaip atvejo studija bus pristatyta Kauno miesto modernizmo architektūra, 2015 metais įvertinta Europos paveldo ženklu.

Seminaro dalyviai: Cristina Sabbioni (JPI CH), Alison Heritage (ICCROM), Kalliopi Fouseki (The Bartlett, UCL Faculty of the Built Environment), Bogusław Szmygin (Lublin University of Technology, faculty of Civil Engineering and Architecture), John Pendlebury (Newcastle University, School of Architecture Planning and Landscape) ir kt.