Visos naujienos

UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos įsigaliojimas

2009 m. sausio 2 d. įsigaliojo UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija, kurios dalyvėmis yra dvidešimt valstybių. Lietuvos Respublika Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvenciją ratifikavo 2006 m. birželio 12 d.

Antroji UNESCO Tarpvyriausybinio kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komiteto sesija

2008 m. gruodžio 8-12 d. Paryžiuje, UNESCO būstinėje, įvyko antroji Tarpvyriausybinio kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komiteto sesija.

UNESCO būstinėje oficialiai pristatyta bendra Baltijos šalių kandidatė į UNESCO generalinio direktoriaus postą

UNESCO būstinėje Paryžiuje oficialiai pristatyta bendra Baltijos šalių kandidatė į UNESCO generalinio direktoriaus postą 2009-2013 metų kadencijai – Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO, ambasadorė Ina Marčiulionytė.

UNESCO Vykdomosios tarybos 180-oji sesija

2008 m. rugsėjo 30 – spalio 17 d. Paryžiuje, UNESCO būstinėje, vyksta UNESCO Vykdomosios tarybos 180-oji sesija.

Pasirengimas UNESCO suaugusiųjų švietimo konferencijai CONFITEA VI

Siekiant kuo efektyviau pasirengti konferencijai, 2008 metais organizuojami regioniniai parengiamieji susitikimai, kurių metu pristatomos regioninės pažangos apžvalgos, parengtos valstybių pateiktų ataskaitų pagrindu. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pateikė valstybės pažangos suaugusiųjų mokymo ir švietimo srityje ataskaitą.

Prasidėjo UNESCO Vykdomosios tarybos 179-oji sesija

Balandžio 1-17 d. Paryžiuje UNESCO būstinėje vyksta UNESCO Vykdomosios tarybos 179-oji sesija. 2005 m. Lietuva ketveriems metams išrinkta į UNESCO Vykdomąją tarybą, 2007 m. rudenį tapo Vykdomosios tarybos vicepirmininke.

Tarptautinių Žemės planetos metų minėjimo programos Lietuvoje globėjas – Prezidentas Valdas Adamkus

Tarptautinių Žemės planetos metų minėjimo programos Lietuvoje globėju tapo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Tai svarbus paskatinimas Nacionalinio komiteto veiklai, leisiantis tikėtis kuo didžiausio visuomenės susidomėjimo Tarptautinių Žemės planetos metų minėjimo renginių programa ir jos įgyvendinimo sėkmės.

Lietuvos atstovas – UNESCO tarpvyriausybinio Fizinio lavinimo ir sporto vystymo komiteto vicepirmininkas

UNESCO būstinėje vykstančiame Fizinio lavinimo ir sporto vystymo komiteto posėdyje Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departamento direktorius Algirdas Raslanas išrinktas UNESCO tarpvyriausybinio Fizinio lavinimo ir sporto vystymo komiteto (Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport, CIGEPS) vicepirmininku.

2008-ieji – Tarptautiniai Žemės planetos metai

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sprendimu 2008-ieji metai paskelbti Tarptautiniais Žemės planetos metais. Šia proga priimtoje rezoliucijoje pažymima, kad turima mokslinė informacija apie planetą Žemę didele dalimi yra nenaudojama ir mažai žinoma visuomenei, politikams ir sprendimų priėmėjams.

Lietuva perrinkta į Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komitetą

Spalio 20 d. Paryžiuje, UNESCO būstinėje, vykusio 1954 metų Hagos konvencijos “Dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu” antrojo protokolo antrojo Šalių susitikimo metu Lietuva ketveriems metams perrinkta į Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komitetą. Komitetą sudaro dvylika narių.