Visos naujienos

Baltijos kelio akcija įtraukta į UNESCO programos “Pasaulio atmintis” tarptautinį registrą

Liepos 30 d. į UNESCO programos “Pasaulio atmintis” tarptautinį registrą įtraukti 1989 m. rugpjūčio 23 d. įvykusio Baltijos kelio akciją žymintys dokumentai. Paraiška anglų kalba ir dokumentai yra patalpinti interneto svetainėje www.balticway.net.

Etnokosmologijos stovykla „Kukutynė 2009“

Š. m. liepos mėn. 9–18 d. Veisiejų regioniniame parke Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su Lietuvos liaudies kultūros centru surengė etnokosmologijos stovyklą „Kukutynė 2009“.

Pasaulinė aukštojo mokslo konferencija Paryžiuje

Liepos 5-8 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje vyko kas dešimtmetį organizuojama Pasaulinė aukštojo mokslo konferencija, kurioje dalyvavo ir Lietuvos delegacija, vadovaujama Lietuvos Respublikos švietimo ministro Gintaro Steponavičiaus.

Pasaulio paveldo sąraše – 890 kultūros ir gamtos paveldo vertybių

Pasaulio paveldo komitetas 33-ojoje sesijoje, vykusioje Ispanijos mieste Sevilijoje 2009 m. birželio 22-30 dienomis, į Pasaulio paveldo sąrašą įtraukė 13 naujų pasaulio paveldo vertybių, o trys vietovės pateko į Pavojuje esančio pasaulio paveldo sąrašą. Dabar Pasaulio paveldo sąraše yra 890 kultūros ir gamtos paveldo vietovių. Tačiau iš garbingo Pasaulio paveldo sąrašo Pasaulio paveldo komitetas nusprendė išbraukti Drezdeno Elbės slėnį – kultūrinį kraštovaizdį, kurio visuotinę išskirtinę vertę sudarkė nutiestas tiltas.

Pasaulio paveldo komiteto 33-ios sesijos sprendimai

Sevilijoje vykstančioje 33-joje Pasaulio paveldo komiteto sesijoje nuspręsta išbraukti Drezdeno Elbės slėnį iš Pasaulio paveldo sąrašo, nes Vokietija, neatsižvelgusi į Pasaulio paveldo komiteto rekomendacijas netiesti keturių eilių tilto kultūriniame Elbės slėnio kraštovaizdyje, sudarkė išskirtinę visuotinę šios kultūros paveldo vertybės vertę. Tai antras atvejis, kai pasaulio paveldo vertybė išbraukiama iš Pasaulio paveldo sąrašo. 2007 m. iš šio sąrašo buvo išbrauktas Omane esantis oriksų (arklinių antilopių) draustinis, į Pasaulio paveldo sąrašą patekęs 1994 m.

Prezidento Valdo Adamkaus vizitas Paryžiuje

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus š. m. gegužės 13 – 14 dienomis dalyvavo kasmetiniame UNESCO Geros valios ambasadorių suvažiavime. Paryžiuje Prezidentas V. Adamkus susitiko su UNESCO Generaliniu direktoriumi Koičiru Macura (Koïchiro Matsuura). Susitikime buvo aptarti globalios krizės metu kylantys iššūkiai UNESCO globojamoms kultūros, mokslo, švietimo sritims.

UNESCO forumas – universitetų ir paveldo programa.

UNESCO kultūros sektorius ir Pasaulio paveldo centras kviečia naudotis ir dalyvauti bei skleisti informaciją apie UNESCO forumą – universitetai ir paveldas.

Įteikti Lietuvos nacionalinio registro “Pasaulio atmintis” liudijimai

Š. m. balandžio 29 d., Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate (Šv. Jono g. 11, Vilnius) buvo teikiami UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinio registro Pasaulio atmintis liudijimai.

Atidaryta Pasaulio skaitmeninė biblioteka

UNESCO generalinis direktorius Koïchiro Matsuura ir Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresų rūmų bibliotekos direktorius James H. Billington atidarė Pasaulio skaitmeninę biblioteką.

Sukurti suvenyrai, skirti Pasaulio paveldui Lietuvoje

Lietuvos institutas pristato seriją inovatyvių Lietuvą pristatančių suvenyrų, kuriuos sukūrė dizaineris Edvardas Kavarskas.