Visos naujienos

2008-ieji – Tarptautiniai Žemės planetos metai

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sprendimu 2008-ieji metai paskelbti Tarptautiniais Žemės planetos metais. Šia proga priimtoje rezoliucijoje pažymima, kad turima mokslinė informacija apie planetą Žemę didele dalimi yra nenaudojama ir mažai žinoma visuomenei, politikams ir sprendimų priėmėjams.

Lietuva perrinkta į Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komitetą

Spalio 20 d. Paryžiuje, UNESCO būstinėje, vykusio 1954 metų Hagos konvencijos “Dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu” antrojo protokolo antrojo Šalių susitikimo metu Lietuva ketveriems metams perrinkta į Kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu komitetą. Komitetą sudaro dvylika narių.

Lietuvos atstovė išrinkta Tarpvyriausybinio kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komiteto vicepirmininke

Gruodžio 10–13 d. Otavoje (Kanada) vykstančios pirmosios Tarpvyriausybinio kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komiteto sesijos metu Lietuvos nuolatinė atstovė prie UNESCO ambasadorė Ina Marčiulionytė išrinkta Komiteto vicepirmininke ir tapo biuro nare.

Virgilijus Alekna inauguruotas UNESCO Sporto čempionu

2007 m. lapkričio 23 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje, iškilmingoje ceremonijoje UNESCO Generalinis direktorius Koïchiro Matsuura inauguravo Lietuvos disko metiką Virgilijus Alekną UNESCO Sporto čempionu. Šis garbingas vardas mūsų atletui suteiktas už veiklą, propaguojant sportą mokyklose ir atsidavimą UNESCO idealams.

Pirmoji Tarpvyriausybinio Kultūrų raiškos apsaugos ir skatinimo komiteto sesija

Lietuva į UNESCO Tarpvyriausybinį kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo komitetą ketveriems metams išrinkta 2007 m. birželio 18-20 dienomis UNESCO būstinėje Paryžiuje vykusioje pirmojoje Konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo valstybių narių konferencijos sesijoje.

Etnokultūrinio ugdymo stovykla „Kukutynė 2007”

2007 07 30Visos naujienos

Liepos 8-17 d. Žemaitijos nacionaliniame parke, Plateliuose, bei liepos 21-30 d. Aukštaitijos nacionaliniame parke, Palūšėje, vyko etnokultūrinio ugdymo stovyklos „Kukutynė 2007“.

Virgilijus Alekna – UNESCO Sporto čempionas

UNESCO Generalinis direktorius Koïchiro Matsuura priėmė sprendimą dukart olimpinį, pasaulio ir Europos čempioną Virgilijų Alekną paskirti UNESCO Sporto čempionu – sporto mokyklose populiarinimui. Šis titulas suteikiamas ryškiausioms sporto asmenybėms.

UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 31-oji sesija

2007 m. birželio 23 – liepos 2 dienomis Christchurch (Naujoji Zelandija) vyko UNESCO Pasaulio paveldo komiteto 31-oji sesija. Lietuvos delegacijoje dirbo ambasadorė Ina Marčiulionytė (delegacijos vadovė), Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė Rūta Baškytė, Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys Arūnas Bėkšta ir Aplinkos ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis.

Prezidentas pabrėžė UNESCO svarbą stiprinant pilietinę visuomenę ir saugant paveldą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus darbo vizito Paryžiuje metu dalyvavo UNESCO Geros valios ambasadorių kasmetiniame suvažiavime ir pasakė kalbą.

Modernaus tramvajaus linija kirs Pasaulio paveldo sąraše esančią teritoriją

Dienraštyje “Lietuvos žinios” (2007-01-12) publikuotame Rūtos Diržanauskaitės straipsnyje “Modernus tramvajus padės lengviau judėti Vilniuje” informuojama, kad “pirmoji modernaus Vilniaus tramvajaus linija kirs sostinės senamiestį – nuo stoties eis vakarine Vilniaus senamiesčio – Pasaulio paveldo teritorijos – riba, o ties Gedimino prospektu kirs saugomą zoną” bei teigiama, kad “gruodžio mėnesį projekto pristatymas buvo surengtas UNESCO Pasaulio paveldo centro tarptautiniams ekspertams”.