Povandeninis Paveldas

Povandeninio paveldo aktualijos Lietuvoje

Maloniai kviečiame susipažinti su prof. Vlado Žulkaus parengtu straipsniu (anglų k.), kuriame aptariamas UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos nuostatų įgyvendinimas Lietuvoje (sąvokos, teisės aktai ir praktiniai pavyzdžiai). Straipsnis.
Straipsnis parengtas 2013 m. rugsėjo 18–20 d. Taline, Estijoje, vykusiam 5-ajam Baltijos jūros regiono kultūros paveldo forumui. Prof. Vladas Žulkus yra UNESCO Povandeninio [...]

Kviečiame į paskaitą apie povandeninį paveldą Lietuvoje

Povandeninis kultūros paveldas Lietuvoje ir jo apsauga tarptautiniame kontekste

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir ARCHITEKTŪROS [aktualijų] FONDAS tęsia 2-ąjį paskaitų ciklą „UNESCO paveldas pasaulyje ir Lietuvoje“.
Povandeniniai kanjonai, užmarštin nugrimzdę laivai, priešistorinės vietovės, konstrukcijos ir  pastatai, atsidūrę po vandeniu, – tai tik nedidelė dalis įspūdingų radinių, kurie slepiasi jūrų, ežerų ir upių dugne. Šis sudėtingai [...]

Vyksta Povandeninio kultūros paveldo apsaugos darbo grupės susitikimas

Rugsėjo 24– 26 dienomis UNESCO būstinėje Paryžiuje vyksta Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo gairių darbo grupės susitikimas.

Lietuvos atstovas dalyvauja tarptautiniame ekspertų susitikime Povandeninio kultūros paveldo klausimais

Balandžio 19 d. Paryžiuje vyksta Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos mokslinio ir techninio patariamojo komiteto susitikimas. Komitete Lietuvai atstovauja profesorius Vladas Žulkus.

Prof. Vladas Žulkus išrinktas į UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos Mokslinį ir techninį patariamąjį komitetą

Š. m. balandžio 13-14 d. Paryžiuje vykstančiame UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos šalių narių susitikime Lietuvos atstovas, Klaipėdos universiteto rektorius profesorius Vladas Žulkus buvo išrinktas į šios konvencijos Mokslinį ir techninį patariamąjį komitetą ketverių metų kadencijai.

UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos įsigaliojimas

2009 m. sausio 2 d. įsigaliojo UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencija, kurios dalyvėmis yra dvidešimt valstybių. Lietuvos Respublika Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvenciją ratifikavo 2006 m. birželio 12 d.