Renginiai

Žuvinto biosferos rezervatui įteikiamas UNESCO sertifikatas

Vasario 2 d., 13 val., Žuvinto biosferos rezervate (Aleknonių kaimas, Alytaus rajonas) – ypatingas įvykis. Žuvintui tapus Pasaulinio UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ (Man and Biosphere – MAB) biosferos rezervatų tinklo dalimi, vyks oficiali šį Lietuvos gamtos pripažinimą liudijančio sertifikato įteikimo ceremonija. Tai pirmoji Lietuvos vietovė Pasauliniame UNESCO biosferos rezervatų tinkle.

UNESCO Dalyvavimo programos lėšomis įgyvendintų projektų pristatymas

Š. m. sausio 28 d. 11.30 val. Neringos istorijos muziejuje bus pristatomi dviejų UNESCO Dalyvavimo programos lėšomis įgyvendintų projektų – „KURŠIŲ NERIJOS TRADICINĖ ARCHITEKTŪRA: Studija ir rekomendacijos pastatų savininkams ir statytojams“ ir „PRIELAIDŲ SUKŪRIMAS DARNIAM KURŠIŲ NERIJOS VALDYMUI“ – rezultatai

Minima sutartinių tarptautinio pripažinimo žmonijos nematerialios kultūros vertybe sukaktis

Sutartinės – tai pasaulinio pripažinimo sulaukusi unikali, ilgaamžė, tačiau savo menine kalba ir daugiasluoksniškumu itin šiuolaikiška lietuvių kultūros tradicija.

Mokslinė konferencija „Vilnius kaip poezija“

2011 m. spalio 19 d. Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) vyks mokslinė konferencija „Vilnius kaip poezija“, skirta architekto restauratoriaus Sigito Benjamino Lasavicko 85-osioms gimimo metinėms.

Tarptautinė konferencija „Kultūros tyrinėjimai XXI amžiuje: paveldas, tapatumai ir naujoji retorika“

2011 m. rugsėjo 28–29 d. Lietuvos kultūros tyrimų institute vyks tarptautinė konferencija „Kultūros tyrinėjimai XXI amžiuje: paveldas, tapatumai ir naujoji retorika“, kurioje dalyvaus mokslininkai iš Lenkijos, Vengrijos, Bulgarijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos.

Nacionalinio registro „Pasaulio atmintis“ liudijimų teikimo šventinė ceremonija

Š. m. birželio 28 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate (Šv. Jono g. 11, Vilnius) vyks UNESCO programos Nacionalinio registro Pasaulio atmintis liudijimų teikimo šventinė ceremonija.

Etnokultūrinio ugdymo dirbtuvės “Kukutynė mokytojams 2011″

Pranešame, jog šią vasarą Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija rengia dvi etnokultūrinio ugdymo dirbtuvių Kukutynė mokytojams 2011 pamainas!

Kuršių nerija UNESCO Pasaulio paveldo sąraše jau 10 metų

Šiemet švenčiamas 10 metų Kuršių nerijos įtraukimo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą jubiliejus. Š. m. gruodžio 3 d. Neringos savivaldybėje vyko jubiliejaus renginiai.

Nepriklausomos Lietuvos paveldosaugos dvidešimtmečiui skirtoje konferencijoje priimtas Memorandumas

2010 m. tarptautinis paminklų ir paminklinių vietovių tarybos (ICOMOS) Lietuvos nacionalinis komitetas kartu su Lietuvos nacionaliniu muziejumi surengė mokslinę konferenciją, skirtą Nepriklausomos Lietuvos paveldosaugos dvidešimtmečiui – Kultūros paveldo apsauga Lietuvos Respublikoje (1990-2010): pasiekimai, praradimai, perspektyvos. Konferencijoje pristatyti pranešimai ir išsakytos mintys apibendrinti 2010 m. lapkričio 25 d. priimtame dokumente – Memorandume.

Suaugusiųjų švietimo savaitė “Besimokančios organizacijos: nuo retorikos prie veiksmų!”

2010 m. lapkričio 15-21 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia vienuoliktąją suaugusiųjų švietimo savaitę “Besimokančios organizacijos: nuo retorikos prie veiksmų!”.