UNESCO

Prof. Eugenijus Gefenas išrinktas Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto pirmininku

Lietuvos bioetikos komiteto direktorius prof. Eugenijus Gefenas UNESCO generalinės konferencijos 38-ojoje sesijoje buvo išrinktas UNESCO Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto pirmininku.
1998 m. įsteigtą Tarpvyriausybinį bioetikos komitetą (Intergovermental Bioethics Committee; IGBC) sudaro 36 valstybės – UNESCO narės, kurių atstovai ne rečiau kaip kartą per dvejus metus UNESCO būstinėje Paryžiuje susitinka aptarti Tarptautinio bioetikos komiteto (International Bioethics Committee; IBC) [...]

UNESCO priėmė Tarptautinę fizinio ugdymo, fizinio aktyvumo ir sporto chartiją

38-ojoje UNESCO generalinėje konferencijoje (2015 m. lapkričio 5-18 d.) priimta Tarptautinė fizinio ugdymo, fizinio aktyvumo ir sporto chartija (1). 1978 m. priimtas originalus dokumentas – Tarptautinė fizinio lavinimo ir sporto chartija buvo iš esmės peržiūrėta ir atnaujinta, siekiant integruoti visus pokyčius ir pažangą nuo 1978 m. Tai buvo pirmasis teisėmis grindžiamas dokumentas, kuriame teigiama, kad „fizinio [...]

Lietuva išrinkta UNESCO Vykdomosios tarybos nare

Lapkričio 11 d. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Generalinės konferencijos 38-ojoje sesijoje Paryžiuje Lietuva 171 balsu išrinkta Vykdomosios tarybos nare 2015–2019 m. laikotarpiui.

„Dirbdama šiame visai tarptautinei bendruomenei svarbiame forume Lietuva ir toliau nuosekliai gins vertybes ir principus, kuriais vadovaujamės ir JT Saugumo Taryboje“, – pareiškė Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
Ministras ypač [...]

Tvirtinama “Švietimas 2030″ įgyvendinimo strategija

Šiandien, lapkričio 4 d., 38-osios UNESCO generalinės konferencijos programoje vykstančiame aukšto lygio susitikime bus patvirtinta naujoji “Švietimas 2030” įgyvendinimo strategija (The Education 2030 Framework for Action), pakeisianti šiais metais pasibaigusią “Švietimas visiems (2000-2015 m.)” programą. Naujoji švietimo po 2015 metų darbotvarkė su vienu universaliu švietimo tikslu – užtikrinti kokybišką įtraukųjį ir teisingą švietimą bei skatinti [...]

38-oji UNESCO generalinės konferencijos sesija

Paryžiuje lapkričio 3 dieną prasidėjo Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Generalinės konferencijos 38-oji sesija.
Vienas iš svarbiausių konferencijos renginių – lapkričio 16 d. prasidėsiantis  Lyderių forumas. Drauge su kitų valstybių ir vyriausybių vadovais, jame dalyvaus  Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Iš Lietuvos į Generalinę konferenciją atvyksta Seimo, Užsienio reikalų ir Kultūros ministerijų,  kitų [...]

“Žalioji chemija-gyvybei” – stipendijų programa jauniesiems mokslininkams

UNESCO skelbia stipendijų programos jaunųjų mokslininkų atliekamiems tyrimams „Žalioji chemija – gyvybei“ trečiąjį kvietimą. Programa suteikia galimybę stipendiją gavusiems mokslininkams atlikti inovatyvių mokslinių tyrimų projektus, atitinkančius dvylika žaliosios chemijos principų. Programos stipendijos (iki 30.000 JAV dolerių) bus skiriamos perspektyviems jaunųjų mokslininkų (iki 35 metų amžiaus), turinčių mokslinį chemijos ar susijusios tarpdisciplininės srities daktaro laipsnį, pateiktiems [...]

E-forumas “Įtraukusis ir teisingas kokybiškas švietimas visiems: siekiant globalios mokymosi vertinimo strategijos“

UNESCO Tarptautinis švietimo planavimo institutas kviečia dalyvauti interneto forume “Įtraukusis ir teisingas kokybiškas švietimas visiems: siekiant globalios mokymosi vertinimo strategijos“.
Vienas iš naujųjų Darnaus vystymosi tikslų – užtikrinti kokybišką įtraukųjį ir teisingą švietimą bei skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems iki 2030 metų. Ši ambicingas siekis nubrėš švietimo diskurso kontūrus ateinantiems 15 metų, visgi ne mažiau [...]

UNESCO jaunimo forumas

Spalio 26 d., UNESCO būstinėje Paryžiuje prasideda UNESCO jaunimo forumas, sutrauksiantis daugiau nei 500 dalyvių. 2015-ieji yra raktiniai metai klimato kaitos ir darnaus vystymosi strategijų įgyvendinimui. Jaunimo forumas vyksta praėjus mėnesiui nuo valstybių susitarimo dėl Darnaus vystymosi tikslų ir likus mėnesiui iki Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos (COP21), nuspręsiančios aplinkos likimą, taigi tai puikus laikas [...]

UNESCO kviečia teikti paraiškas apdovanojimui už nuopelnus skatinant IKT naudojimą švietime

UNESCO skelbia kvietimą teikti paraiškas UNESCO ir Bahreino karaliaus Hamad Bin Isa Al-Khalifa apdovanojimui už nuopelnus skatinant informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimą švietime gauti. Šiuo prizu kasmet apdovanojami asmenys ar institucijos už veiklą ir projektus, tapusius sektinais informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo pavyzdžiais mokymosi, mokymo ir bendrai švietimo skatinimui.
Kasmet apdovanojimas, susidedantis iš diplomo ir 50 [...]

Kvietimas teikti paraiškas apdovanojimui socialinių ir humanitarinių mosklų srityje gauti

Kviečiame teikti paraiškas UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet apdovanojimui socialinių ir humanitarinių mokslų bei meno srityje gauti. 2014 m. UNESCO Vykdomosios Tarybos ir Meksiko nacionalinio nepriklausomo universiteto (UNAM) įsteigtas apdovanojimas skiriamas už išskirtinius nuopelnus visuomenės raidai per meninę kūrybinę veiklą, taip pat ugdomąją ir mokslinę veiklą socialinių ir humanitarinių mokslų srityje. Laureatas yra apdovanojamas 50 tūkst. [...]