UNESCO

Lietuvos UNESCO asocijuotose mokyklose – inovatyvus sertifikatas

Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline UNESCO komisija, Lietuvoje kuria ir testuoja inovatyvią „UNESCO Asocijuotų mokyklų pasiekimų programą”.
Ši programa padeda mokiniams ir mokytojams dokumentuoti ir pripažinti įvairius gebėjimus bei pasiekimus, įgyjamus dalyvaujant UNESCO Asocijuotų mokyklų tinklo veiklose. Pasiekimų pripažinimui naudojama Mozilla Atvirų ženkliukų technologija. ši technologija pradėta kurti dar 2010 m., šiuo metu sparčiai tobulėja bei skverbiasi [...]

Aukštųjų mokyklų darnaus vystymosi forumas

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, atstovaudama Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros politiką, ir Studijų kokybės ir vertinimo centras vasario 18 d. Vilniuje surengė forumą aukštųjų mokyklų darnaus vystymosi strateginėms nuostatoms ir kokybės kriterijams aptarti. Atliepiant globalias tendencijas, diskusijoje dėmesys buvo telkiamas į aukštojo mokslo vaidmenį ir atsakomybę moksliniais tyrimais pagrindžiant valstybės raidos perspektyvą bei ugdant [...]

Kvietimas teikti paraiškas UNESCO besimokančiųjų miestų tinklui

UNESCO skelbia kvietimą teikti paraiškas Pasauliniam besimokančių miestų tinklui (UNESCO Global Network of Learning Cities). Tinklo gairėse besimokantis miestas apibrėžiamas, kaip miestas gebantis veiksmingai mobilizuoti turimus visų sektorių resursus įtraukiojo mokymosi nuo pagrindinės ugdymo iki aukštojo mokslo skatinimui, mokymuisi šeimose ir bendruomenėse atgaivinimui,  profesinio tobulinimosi skatinimui, šiuolaikinių mokymosi technologijų plėtotei, mokymosi kokybės gerinimui, mokymosi visą [...]

Prof. Eugenijus Gefenas išrinktas Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto pirmininku

Lietuvos bioetikos komiteto direktorius prof. Eugenijus Gefenas UNESCO generalinės konferencijos 38-ojoje sesijoje buvo išrinktas UNESCO Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto pirmininku.
1998 m. įsteigtą Tarpvyriausybinį bioetikos komitetą (Intergovermental Bioethics Committee; IGBC) sudaro 36 valstybės – UNESCO narės, kurių atstovai ne rečiau kaip kartą per dvejus metus UNESCO būstinėje Paryžiuje susitinka aptarti Tarptautinio bioetikos komiteto (International Bioethics Committee; IBC) [...]

UNESCO priėmė Tarptautinę fizinio ugdymo, fizinio aktyvumo ir sporto chartiją

38-ojoje UNESCO generalinėje konferencijoje (2015 m. lapkričio 5-18 d.) priimta Tarptautinė fizinio ugdymo, fizinio aktyvumo ir sporto chartija (1). 1978 m. priimtas originalus dokumentas – Tarptautinė fizinio lavinimo ir sporto chartija buvo iš esmės peržiūrėta ir atnaujinta, siekiant integruoti visus pokyčius ir pažangą nuo 1978 m. Tai buvo pirmasis teisėmis grindžiamas dokumentas, kuriame teigiama, kad „fizinio [...]

Lietuva išrinkta UNESCO Vykdomosios tarybos nare

Lapkričio 11 d. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Generalinės konferencijos 38-ojoje sesijoje Paryžiuje Lietuva 171 balsu išrinkta Vykdomosios tarybos nare 2015–2019 m. laikotarpiui.

„Dirbdama šiame visai tarptautinei bendruomenei svarbiame forume Lietuva ir toliau nuosekliai gins vertybes ir principus, kuriais vadovaujamės ir JT Saugumo Taryboje“, – pareiškė Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
Ministras ypač [...]

Tvirtinama “Švietimas 2030″ įgyvendinimo strategija

Šiandien, lapkričio 4 d., 38-osios UNESCO generalinės konferencijos programoje vykstančiame aukšto lygio susitikime bus patvirtinta naujoji “Švietimas 2030” įgyvendinimo strategija (The Education 2030 Framework for Action), pakeisianti šiais metais pasibaigusią “Švietimas visiems (2000-2015 m.)” programą. Naujoji švietimo po 2015 metų darbotvarkė su vienu universaliu švietimo tikslu – užtikrinti kokybišką įtraukųjį ir teisingą švietimą bei skatinti [...]

38-oji UNESCO generalinės konferencijos sesija

Paryžiuje lapkričio 3 dieną prasidėjo Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Generalinės konferencijos 38-oji sesija.
Vienas iš svarbiausių konferencijos renginių – lapkričio 16 d. prasidėsiantis  Lyderių forumas. Drauge su kitų valstybių ir vyriausybių vadovais, jame dalyvaus  Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Iš Lietuvos į Generalinę konferenciją atvyksta Seimo, Užsienio reikalų ir Kultūros ministerijų,  kitų [...]

“Žalioji chemija-gyvybei” – stipendijų programa jauniesiems mokslininkams

UNESCO skelbia stipendijų programos jaunųjų mokslininkų atliekamiems tyrimams „Žalioji chemija – gyvybei“ trečiąjį kvietimą. Programa suteikia galimybę stipendiją gavusiems mokslininkams atlikti inovatyvių mokslinių tyrimų projektus, atitinkančius dvylika žaliosios chemijos principų. Programos stipendijos (iki 30.000 JAV dolerių) bus skiriamos perspektyviems jaunųjų mokslininkų (iki 35 metų amžiaus), turinčių mokslinį chemijos ar susijusios tarpdisciplininės srities daktaro laipsnį, pateiktiems [...]

E-forumas “Įtraukusis ir teisingas kokybiškas švietimas visiems: siekiant globalios mokymosi vertinimo strategijos“

UNESCO Tarptautinis švietimo planavimo institutas kviečia dalyvauti interneto forume “Įtraukusis ir teisingas kokybiškas švietimas visiems: siekiant globalios mokymosi vertinimo strategijos“.
Vienas iš naujųjų Darnaus vystymosi tikslų – užtikrinti kokybišką įtraukųjį ir teisingą švietimą bei skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems iki 2030 metų. Ši ambicingas siekis nubrėš švietimo diskurso kontūrus ateinantiems 15 metų, visgi ne mažiau [...]