UNESCO

UNESCO jaunimo forumas

Spalio 26 d., UNESCO būstinėje Paryžiuje prasideda UNESCO jaunimo forumas, sutrauksiantis daugiau nei 500 dalyvių. 2015-ieji yra raktiniai metai klimato kaitos ir darnaus vystymosi strategijų įgyvendinimui. Jaunimo forumas vyksta praėjus mėnesiui nuo valstybių susitarimo dėl Darnaus vystymosi tikslų ir likus mėnesiui iki Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos (COP21), nuspręsiančios aplinkos likimą, taigi tai puikus laikas [...]

UNESCO kviečia teikti paraiškas apdovanojimui už nuopelnus skatinant IKT naudojimą švietime

UNESCO skelbia kvietimą teikti paraiškas UNESCO ir Bahreino karaliaus Hamad Bin Isa Al-Khalifa apdovanojimui už nuopelnus skatinant informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimą švietime gauti. Šiuo prizu kasmet apdovanojami asmenys ar institucijos už veiklą ir projektus, tapusius sektinais informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo pavyzdžiais mokymosi, mokymo ir bendrai švietimo skatinimui.
Kasmet apdovanojimas, susidedantis iš diplomo ir 50 [...]

Kvietimas teikti paraiškas apdovanojimui socialinių ir humanitarinių mosklų srityje gauti

Kviečiame teikti paraiškas UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet apdovanojimui socialinių ir humanitarinių mokslų bei meno srityje gauti. 2014 m. UNESCO Vykdomosios Tarybos ir Meksiko nacionalinio nepriklausomo universiteto (UNAM) įsteigtas apdovanojimas skiriamas už išskirtinius nuopelnus visuomenės raidai per meninę kūrybinę veiklą, taip pat ugdomąją ir mokslinę veiklą socialinių ir humanitarinių mokslų srityje. Laureatas yra apdovanojamas 50 tūkst. [...]

Carlos J. Finlay UNESCO mikrobiologijos prizas

UNESCO kviečia teikti paraiškas Carlos J. Finlay UNESCO apdovanojimui už nuopelnus mikrobiologijoje gauti. Kubos vyriausybės finansuojamu apdovanojimu siekiama įvertinti asmenis, institucijas, nevyriausybines organizacijas už reikšmingus pasiekimus – veiklą ar tyrimus, mikrobiologijos (imunologijos, molekulinės biologijos, genetikos ir pan.) ir jos taikymo srityse. Kandidatūros gali būti teikiamos UNESCO tik per Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją iki 2015 m. [...]

Nacionalinių komisijų veiklos ataskaita už 2014 metus

Kviečiame susipažinti su UNESCO išleista 2014 metų Nacionalinių komisijų veiklos ataskaita. Apie tai, kas vyko Lietuvoje, informacija publikuojama 117 psl.!
Nuoroda: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232649E.pdf

Darnaus vystymosi švietimo projektų apdovanojimai 2015

Inicijuojamas UNESCO ir Japonijos darnaus vystymosi švietimo apdovanojimas, kuris bus skiriamas trims geriausiems darnaus vystymosi švietimo projektams. Paraiškos bus vertinamos remiantis trimis kriterijais: a) transformuojančiu poveikiu – darnaus vystymosi švietimas yra transformuojantis švietimas, suteikiantis besimokantiems įgūdžių keistis ir keisti visuomenę; b) integruojančiu poveikiu – darnus vystymasis aprėpia socialinę, ekonominę ir aplinkos dimensijas, projektas turi integruoti [...]

UNESCO Kalinga apdovanojimas už mokslo populiarinimą

UNESCO skelbia kasmetinį konkursą UNESCO Kalinga vardo apdovanojimui už nuopelnus populiarinant mokslą. UNESCO ir Indijos organizacijos Kalinga Foundation Trust iniciatyva Kalinga apdovanojimai yra teikiami nuo 1951 m. Kasmet apdovanojimas yra skiriamas nusipelniusiems mokslo populiarintojams – rašytojams, redaktoriams, lektoriams, radijo/televizijos programų režisieriams, filmų prodiuseriams, pristatantiems visuomenei mokslo pasiekimus, aiškinantiems tarptautinę mokslo ir technologijų svarbą, įtaką kultūrinei [...]

Tarptautinis esė konkursas Japonijoje

Maloniai kviečiame dalyvauti Tarptautiniame jaunimo esė konkurse Japonijoje. (2015 International Essay Contest for Young People).  Konkursą organizuoja Goi taikos fondas (Goi Peace Foundation). Tai tarptautinis konkursas, kuriame 2014 metais dalyvavo 13 635 dalyviai iš 151-os valstybės.
2015 metais sukanka 70 metų nuo Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) įkūrimo. Šia proga parinkta  konkurso tema  [...]

Kovo 22-oji – Pasaulinė vandens diena

Kovo 22 d. švenčiame Pasaulinę vandens dieną. Šių metų Pasaulinės vandens dienos tema – “Vanduo ir darnus vystymasis” buvo pasirinkta siekiant išryškinti gėlo vandens svarbą Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje, dėl kurios valstybės narės sutars 2015 m. rugsėjį vyksiančioje Generalinėje Asamblėjoje. Dalinamės UNESCO generalinės direktorės Irinos Bokovos ta proga paskelbta žinute.

http://en.unesco.org/aspnet/globalcitizens/articles/world-water-day-2015-message-ms-irina-bokova

UNESCO/Kalinga prizas už nuopelnus mokslo populiarinimui

UNESCO skelbia kasmetinį konkursą UNESCO/Kalinga vardo prizui už nuopelnus populiarinant mokslą gauti.
UNESCO ir Indijos organizacijos Kalinga Foundation Trust iniciatyva Kalinga apdovanojimai yra teikiami nuo 1951 m. Kasmet apdovanojimas yra skiriamas nusipelniusiems mokslo populiarintojams – rašytojams, redaktoriams, lektoriams, radijo/televizijos programų režisieriams, filmų prodiuseriams, pristatantiems visuomenei mokslo pasiekimus, aiškinantiems tarptautinę mokslo ir technologijų svarbą, įtaką kultūrinei ir [...]