UNESCO

Carlos J. Finlay UNESCO mikrobiologijos prizas

UNESCO kviečia teikti paraiškas Carlos J. Finlay UNESCO apdovanojimui už nuopelnus mikrobiologijoje gauti. Kubos vyriausybės finansuojamu apdovanojimu siekiama įvertinti asmenis, institucijas, nevyriausybines organizacijas už reikšmingus pasiekimus – veiklą ar tyrimus, mikrobiologijos (imunologijos, molekulinės biologijos, genetikos ir pan.) ir jos taikymo srityse. Kandidatūros gali būti teikiamos UNESCO tik per Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją iki 2015 m. [...]

Nacionalinių komisijų veiklos ataskaita už 2014 metus

Kviečiame susipažinti su UNESCO išleista 2014 metų Nacionalinių komisijų veiklos ataskaita. Apie tai, kas vyko Lietuvoje, informacija publikuojama 117 psl.!
Nuoroda: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232649E.pdf

Darnaus vystymosi švietimo projektų apdovanojimai 2015

Inicijuojamas UNESCO ir Japonijos darnaus vystymosi švietimo apdovanojimas, kuris bus skiriamas trims geriausiems darnaus vystymosi švietimo projektams. Paraiškos bus vertinamos remiantis trimis kriterijais: a) transformuojančiu poveikiu – darnaus vystymosi švietimas yra transformuojantis švietimas, suteikiantis besimokantiems įgūdžių keistis ir keisti visuomenę; b) integruojančiu poveikiu – darnus vystymasis aprėpia socialinę, ekonominę ir aplinkos dimensijas, projektas turi integruoti [...]

UNESCO Kalinga apdovanojimas už mokslo populiarinimą

UNESCO skelbia kasmetinį konkursą UNESCO Kalinga vardo apdovanojimui už nuopelnus populiarinant mokslą. UNESCO ir Indijos organizacijos Kalinga Foundation Trust iniciatyva Kalinga apdovanojimai yra teikiami nuo 1951 m. Kasmet apdovanojimas yra skiriamas nusipelniusiems mokslo populiarintojams – rašytojams, redaktoriams, lektoriams, radijo/televizijos programų režisieriams, filmų prodiuseriams, pristatantiems visuomenei mokslo pasiekimus, aiškinantiems tarptautinę mokslo ir technologijų svarbą, įtaką kultūrinei [...]

Tarptautinis esė konkursas Japonijoje

Maloniai kviečiame dalyvauti Tarptautiniame jaunimo esė konkurse Japonijoje. (2015 International Essay Contest for Young People).  Konkursą organizuoja Goi taikos fondas (Goi Peace Foundation). Tai tarptautinis konkursas, kuriame 2014 metais dalyvavo 13 635 dalyviai iš 151-os valstybės.
2015 metais sukanka 70 metų nuo Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) įkūrimo. Šia proga parinkta  konkurso tema  [...]

Kovo 22-oji – Pasaulinė vandens diena

Kovo 22 d. švenčiame Pasaulinę vandens dieną. Šių metų Pasaulinės vandens dienos tema – “Vanduo ir darnus vystymasis” buvo pasirinkta siekiant išryškinti gėlo vandens svarbą Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkėje, dėl kurios valstybės narės sutars 2015 m. rugsėjį vyksiančioje Generalinėje Asamblėjoje. Dalinamės UNESCO generalinės direktorės Irinos Bokovos ta proga paskelbta žinute.

http://en.unesco.org/aspnet/globalcitizens/articles/world-water-day-2015-message-ms-irina-bokova

UNESCO/Kalinga prizas už nuopelnus mokslo populiarinimui

UNESCO skelbia kasmetinį konkursą UNESCO/Kalinga vardo prizui už nuopelnus populiarinant mokslą gauti.
UNESCO ir Indijos organizacijos Kalinga Foundation Trust iniciatyva Kalinga apdovanojimai yra teikiami nuo 1951 m. Kasmet apdovanojimas yra skiriamas nusipelniusiems mokslo populiarintojams – rašytojams, redaktoriams, lektoriams, radijo/televizijos programų režisieriams, filmų prodiuseriams, pristatantiems visuomenei mokslo pasiekimus, aiškinantiems tarptautinę mokslo ir technologijų svarbą, įtaką kultūrinei ir [...]

10 METŲ UNESCO KULTŪRŲ RAIŠKOS ĮVAIROVĖS APSAUGOS IR SKATINIMO KONVENCIJAI

UNESCO kviečia valstybes nares minėti Konvencijos 10-metį, rengiant šiai progai skirtus renginius ir pasinaudoti galimybe paskelbti apie tai UNESCO interneto svetainėje. Daugiau apie Konvenciją ir 10-metį…

Kviečiame kartu su UNESCO minėti Organizacijos 70-metį

Šiam jubiliejui skirti renginiai turėtų skatinti iniciatyvas, susijusias su lyčių lygybe, darniu vystymusi, kultūrų įvairove, Afrika, socialine integracija, teisingumu ir lygybe, jaunimu, urbanistine plėtra, biologine įvairove, gamtos mokslais, klimato kaita; įvairias meno programas ir pasirodymus, susijusius su Tarptautine moters diena, Pasauline vandens diena, Pasauline kultūrų įvairovės diena dialogui ir vystymuisi arba Tarptautine jaunimo diena. Kviečiame prisijungti!

Europos regiono parengiamoji švietimo konferencija

Vasario 19-20 d. UNESCO vyko regioninė parengiamoji švietimo konferencija, kurioje dalyvavo ir Lietuvos delegacija. Konferencijos buvo organizuotos visuose pasaulio regionuose, siekiant paskatinti diskusijas ir susitarti dėl tarptautinės švietimo darbotvarkės po 2015 m. Pripažįstama, kad nuo 2000 m. įgyvendinant visuotinius švietimo tikslus, pasiekta ženklių postūmių, tačiau dauguma „Švietimas visiems“ tikslų liko nepasiekti. Kartu su naujais iššūkiais, [...]