Lietuva ir Jungtinės Tautos

1991 m. rugsėjo 17 d. Lietuva drauge su Latvija tapo Jungtinių Tautų narėmis kaip nepriklausomos valstybės. Būdama inkorporuota į Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą, Lietuva  Jungtinių Tautų nare buvo nuo 1945 m. spalio 24 d., vis dėlto nuo 1991 m., kai Lietuva tapo savarankiška Jungtinių Tautų nare, Lietuvos Respublikos reikšmė tarptautinėje politikoje smarkiai išaugo.

Lietuva remia pastangas sustiprinti Jungtinių Tautų finansinį ir administracinį pajėgumą, nukreipti daugiau Jungtinių Tautų pastangų į socialinių, ekonominių, humanitarinių bei žmogaus teisių, taikos palaikymo, taikos įvedimo ir konfliktinių prevencinių priemonių įtvirtinimo sritis. Bendradarbiaudama su Europos Sąjungos šalimis, mūsų valstybė dalyvauja misijose, buvo Bosnijos ir Hercogovinos atstatymo programos dalyvė, taip pat stengiasi praktiškai prisidėti prie taikos Balkanuose įgyvendinimo.