Stipendijos, prizai, konkursai ir programos

UNESCO skelbia stipendijų programas (ne visos prieinamos Lietuvos gyventojams), jas rasite čia: UNESCO Fellowships. Paraiškos stipendijai gauti paprastai teikiamos per Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

Taip pat įgyvendinamos jungtinės UNESCO ir partnerių stipendijos, pavyzdžiui, UNESCO-L‘Oréal gyvybės mokslų iniciatyva jaunoms mokslininkėms.

UNESCO dalyvavimo programa remia valstybių narių iniciatyvas.