Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija

gal_pre

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija, jauki 67 m² parodų ir renginių erdvė, įsikūrusi pačiame Vilniaus istorinio senamiesčio širdyje, Šv. Jono g. 11. Parodos, koncertai, minėjimai, įvairūs kiti kultūriniai renginiai bei susitikimai šioje vietoje vyksta nuo 1992 m., kai buvo įsteigtas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas. Nuo to laiko surengta per 200 Lietuvos ir užsienio menininkų parodų.

Kasmet Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas kviečia menininkus teikti parodų bei su jomis susijusių renginių paraiškas kitiems metams. Atrenkant parodas pirmenybė teikiama paraiškoms, kurių tematika siejama su UNESCO veikla (kultūrų, meninės raiškos įvairovės, kultūros paveldo, kultūrų dialogo, meninio ugdymo, darnaus vystymosi, aplinkos apsaugos, biologinės įvairovės, žmogaus teisių, mokymosi visą gyvenimą ir kt.), išsiskiria menine ar šviečiamąja verte, skatina atsiskleisti jaunas talentingas asmenybes, mini pasaulinės ar nacionalinės reikšmės sukaktis, tarptautines dienas, kai parodos rengiamos pirmą kartą.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija priima paraiškas parodoms 2020 m. lietuvių arba anglų kalba. Prašome iki š.m. lapkričio 30 d. siųsti užpildytas paraiškos formas Application form Paraiškos forma ir papildomą medžiagą el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

Paraiškos forma parodoms Nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje rengti

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijos planas

Rengiamų parodų organizavimo taisyklės