Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymu.