Veiklos planai

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato 2017 metų veiklos planas pdf_button.