Veiklos planai

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato 2017 metų veiklos planas pdf_button.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato 2018 metų veiklos planas pdf_button

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato 2019 metų veiklos planas pdf_button

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato 2020 metų veiklos planas pdf_button