Nematerialaus kultūros paveldo sąrašai

UNESCO nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencija reglamentuoja 3 sąrašus, į kuriuos šalys narės gali teikti vertybes bei veiklas, atsižvelgdamos į atrankos kriterijus bei Konvencijos nematerialaus kultūros paveldo apibrėžimą. Tai yra: Reprezentatyvusis žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašas, Nematerialaus kultūros paveldo, kurį reikia neatidėliojant saugoti, sąrašas ir Nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo programų, projektų ir veiklų sąrašas, UNESCO praktikoje vadinamas Gerųjų nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo praktikų registru. Už šių sąrašų ir registro sudarymą bei nuolatinį atnaujinimą atsakingas Tarpvyriausybinis Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos šalių narių komitetas.

Reprezentatyviojo žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašo tikslas – užtikrinti geresnį nematerialaus kultūros paveldo žinomumą, atkreipti dėmesį į jo svarbą, skatinti tarpkultūrinį dialogą ir pagarbą kultūrų įvairovei.

Į Nematerialaus kultūros paveldo, kurį reikia neatidėliojant saugoti, sąrašą traukiamos nematerialaus kultūros paveldo vertybės, kurioms, nepaisant bendruomenės, grupės, atskirų žmonių ar valstybių pastangų, gresia pavojus išnykti. Šis sąrašas taip pat skirtas nematerialiam kultūros paveldui, kuriam gresia pavojus išnykti, jei skubiai nebus suteikta neatidėliotina pagalba.

Į Gerųjų nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo praktikų registrą įrašomos geriausiai Konvencijos principus ir tikslus atspindinčios nacionalinės, subregioninės ir regioninės nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo programos, projektai ir veikla.

2008 m. Kryždirbystė ir kryžių simbolika bei Dainų ir šokių šventės Baltijos valstybėse  buvo įtrauktos į UNESCO Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. 2010 m. Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą papildė Lietuvių polifoninės dainos „Sutartinės", o 2023 m. – Šiaudinių sodų tradicija Lietuvoje.

Šiuo metu Nematerialaus kultūros paveldo, kurį reikia neatidėliojant saugoti, sąraše bei Gerųjų nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo praktikų registre nėra įtrauktų Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių bei gerųjų praktikų.

Mūsų projektai