UNESCO minimos sukaktys

 

Į UNESCO minimų sukakčių kalendorių kas dveji metai visos UNESCO valstybės narės ir asocijuotos valstybės narės gali pateikti pasaulio kultūrai, švietimui ir mokslui nusipelniusių žmonių bei įvykių jubiliejinių datų kandidatūras. Į minėtąjį kalendorių įtrauktos šios Lietuvos minimos datos:

UNESCO, kas dveji metai skelbdama minimų sukakčių sąrašą, prisideda prie pasaulinės ar regioninės reikšmės įžymių asmenybių, svarbių jubiliejinių įvykių ar kitų datų populiarinimo valstybėse narėse. Be to, minimos datos glaudžiai siejasi su UNESCO propaguojamomis vertybėmis ir siekiais švietimo, mokslo, kultūros, socialinių ir humanitarinių mokslų bei informacijos ir komunikacijos srityse ir skatina toleranciją, taiką, kultūrų dialogą bei tautų tarpusavio supratimą.

Valstybės narės, pateikdamos kandidatūras į minimų sukakčių sąrašą, įsipareigoja rengti toms sukaktims skirtus minėjimo renginius.