2002 m. – Ignoto Domeikos 200-osios gimimo metinės

Ignotas Domeika (1802–1889 m.) – mineralogas, chemikas, paleontologas, etnologas, daugelio mokslo draugijų narys, Čilės švietimo sistemos reformatorius, Čilės Respublikos garbės pilietis, pasaulinį pripažinimą pelnęs mokslininkas.

I. Domeika – Vilniaus universiteto auklėtinis, Filomatų draugijos narys, Adomo Mickevičiaus draugas ir bendražygis, aktyvus 1831 m. sukilimo dalyvis. 1820 m. baigė Vilniaus universitetą ir 1822 m. įgijo filosofijos magistro matematikos srityje laipsnį. Baigęs Paryžiaus kalnakasybos mokyklą, matematikas ir geologas I. Domeika 1838 m. atvyko į Čilę. Profesoriavo La Serenos aukštojoje kalnakasybos mokykloje, Santjago universitete. 1867 m. tapo Santjago universiteto rektoriumi ir ėjo šias pareigas iki 1883 metų. Tyrinėdamas Čilės naudingąsias iškasenas, I. Domeika atrado vario, aukso, akmens anglių telkinių, parašė geologijos, mineralogijos veikalų, monografijų. Rengė geologines, etnografines ekspedicijas, vykdė kalnakasybos tyrimus, surinko turtingas mineralų kolekcijas, kurias siuntė ir į Europos universitetus. Atliko mineralinių vandenų, ugnikalnių išmetamų vandens garų ir dujų mišinių, meteoritų tyrimus bei įvairų analitinį darbą. Mokslininkas sukūrė meteorologijos stočių tinklą, įsteigė etnografinį muziejų, pagal jo projektą Čilėje buvo reformuota mokymo sistema. 1845 m. tyrinėjo Araukanijos indėnus. I. Domeikos reportažas „Araukanija ir jos gyventojai“ šiandien laikomas svarbiu dokumentu, nulėmusiu Araukanijos indėnų išlikimą. 1875 m. išrinktas Lenkijos mokslų akademijos nariu.

Šiai sukakčiai paminėti buvo surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Ignoto Domeikos gyvenimas, darbai ir indėlis į mokslą“, ekskursija į I. Domeikos gimtinę (Baltarusija), tiriamoji ekspedicija į Čilę „Ignotui Domeikai 200“, parodos Nacionaliniame muziejuje ir UNESCO būstinėje Paryžiuje. Taip pat išleista konferencijos medžiaga „Ignotas Domeika 1802–1889“, leidinys „Ignotas Domeika Lietuvai, Prancūzijai ir Čilei“ lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis, sukurtas dokumentinis filmas „Ignoto Domeikos pėdomis, Čilė“, įrengtos memorialinės lentos-bareljefai, išleistas jubiliejinis I. Domeikai skirtas vokas, I. Domeikos knygos „Mano kelionės. Tremtinio prisiminimai“ I tomas lietuvių kalba.