2013 m. – Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės

Iš garsios Lietuvos kultūros veikėjų giminės kilusi Meilutė Julija Lukšienė-Matjošaitytė gimė 1913 m. rugpjūčio 20 d. Vienoje, Austrijoje. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete įgijo lietuvių literatūros istorijos, lietuvių kalbotyros, prancūzų literatūros, pedagogikos specialybes, apgynė  humanitarinių mokslų daktaro ir socialinių mokslų habilituoto daktaro disertacijas.

Meilė Lukšienė – daugybės švietimo srities knygų autorė ir bendraautorė, yra dirbusi mokytoja, universiteto dėstytoja, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėja. Sovietmečiu apkaltinta nacionalizmu ir antitarybiškumu ir dėl to pašalinta iš universiteto, vėliau priimta į Pedagogikos mokslinio tyrimo institutą. Meilė Lukšienė buvo Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narė bei viena iš Lietuvos švietimo reformos kūrėjų.

2004 m. Meilė Lukšienė apdovanota UNESCO Jano Amoso Komenijaus medaliu. Tai vienas prestižiškiausių UNESCO apdovanojimų, skiriamas už ypač svarbius nuopelnus švietimo srityje. Mokslininkei taip pat suteikti Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiojo kryžiaus (2003 m.) ir Švietimo ir mokslo ministerijos garbės ženklo (2007 m.) apdovanojimai.

2011 m. lapkričio 9 d. Paryžiuje UNESCO generalinės konferencijos 36-ojoje sesijoje habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės paskelbtos UNESCO 2013-aisiais minima sukaktimi. UNESCO dėmesys šiai visuomenės veikėjai skiriamas už itin svarbų vaidmenį vystant modernią švietimo sistemą bei ugdant demokratišką lietuvių bendruomenę.

2013 m. kalendorius „Mokykla su Meile“

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas parengė ir išleido 2013 m. kalendorių „Mokykla su Meile“, skirtą Meilei Lukšienei. Kalendoriuje fotomenininko Ramūno Danisevičiaus užfiksuotos šių dienų mokyklos (Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla) gyvenimo akimirkos dera su aktualiomis Meilės Lukšienės įžvalgomis apie ugdymo prasmes, kūrybiškumo paieškas, kultūros ir švietimo sąsajas, humanistinės visuomenės vertybes, ateities mokyklos viziją, būtinybę išlaikyti kultūros savitumą ir tuo pat metu toleranciją kitoniškumui bei ugdyti pilietišką, išsilavinusią ir demokratišką visuomenę. Leidinys išleistas dviem kalbomis: anglų ir lietuvių. Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla pasirinkta neatsitiktinai – tai buvo pirmoji nepriklausomos Lietuvos naujai susikūrusi mokykla, kurios veiklos gairės nuo pat savo ištakų buvo siejamos su Meilės Lukšienės idealais. Šis leidinys išplatintas daugeliui valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų, asocijuotų UNESCO mokyklų, muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, Lietuvos ir užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, tarptautinių organizacijų.

Ramūno Danisevičiaus fotografijų paroda „Mokykla su Meile“

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, remiant Švietimo ir mokslo ministerijai, parengė fotografijų parodą „Mokykla su Meile“, kurioje pristatomas fotomenininko Ramūno Danisevičiaus darbų ciklas apie lietuviškos mokyklos nūdienos gyvenimą, vaikų laiko atspindžius mokykloje ir šalia jos. Vaikų veiduose, žvilgsniuose, pedagogų portretuose mainosi mūsų dabarties ir ateities vizijos, atsinaujinančios visuomenės perspektyvos. Meniška Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos, pirmosios savarankiškos nepriklausomos Lietuvos ugdymo įstaigos (1991 m.), gyvenimo akimirkų retrospektyva puikiai dera su ir šiandien aktualiomis dr. Meilės Lukšienės įžvalgomis apie ugdymo prasmes, kūrybiškumo paieškas, kultūros ir švietimo sąsajas, humanistinės visuomenės vertybes, ateities mokyklos viziją, būtinybę išlaikyti kultūros savitumą ir tuo pat metu toleranciją kitoniškumui bei ugdyti pilietišką, išsilavinusią ir demokratišką visuomenę. Ši paroda eksponuojama: Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje (2013 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 30 d.), Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (2013 m. spalio 6 – 28 d.), Lietuvos Respublikos Seime (2013 m. spalio 31 d. – lapkričio 29 d.), UNESCO būstinėje Paryžiuje (2013 m. gruodžio 12 – 18 d.), Lietuvos mokyklose ir kitose švietimo įstaigose. Parodos fotografijas galite pamatyti čia ppt-button.

Ramūno Danisevičiaus fotografijų parodos „Mokykla su Meile“ atidarymas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje rugpjūčio 30 d. įvyko Ramūno Danisevičiaus fotografijų parodos „Mokykla su Meile“, skirtos Lietuvos švietimo reformos pradininkės Meilės Lukšienės 100-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti, atidarymas. Parodos lankytojus sveikino: Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos pirmininkas prof. Romas Pakalnis, Meilės Lukšienės dukra prof. Ingė Lukšaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Virginija Būdienė,  generalinė sekretorė Marija Drėmaitė, Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos direktorė Aušra Drumstienė. Parodos atidarymo proga klasikinės muzikos kūrinius atliko Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos styginių kvartetas. Su parodos svečių mintimis, išsakytomis parodos atidarymo proga, galima susipažinti čia ppt-button.