2015 m. – Mykolo Kleopo Oginskio 250-osios gimimo metinės

Oginskis_LT_BLACK

UNESCO 37-osios generalinės konferencijos metu Paryžiuje buvo paskelbtas UNESCO ir valstybių narių minimų sukakčių sąrašas, į kurį įtraukta per 100 pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių datų. Į šį sąrašą taip pat pateko abi Lietuvos pateiktos sukaktys: rašytojo Kristijono Donelaičio (1714–1780) 300-osios gimimo metinės ir kompozitoriaus, rašytojo, diplomato Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) 250-osios gimimo metinės (ši sukaktis pateikta kartu su Baltarusija ir Lenkija ir bus minima 2015 m.).

m.k.oginskiMykolas Kleopas Oginskis (1765-1833) – neeilinė, daugeliu talentų pasižymėjusi XVIII-XIX amžių sandūros asmenybė: valstybės ir visuomenės veikėjas, Abiejų Tautų Respublikos (Lenkijos – Lietuvos) diplomatas, politinis emigrantas, Vilniaus universiteto mokslo tarybos garbės narys, socialinių reformų idėjos puoselėtojas, rašytojas – memuaristas, kompozitorius. Jo gyvenimo credo buvo „Tarnauti Tėvynei“. Intensyvi visuomeninė veikla, aristokratiška kilmė varžė jo muzikinės kūrybos nuostatas ir galimybes. Nežiūrint to, ilgaamžį pripažinimą ir šlovę M. K. Oginskiui pelnė būtent muzikinis palikimas: polonezai, mazurkos, maršai, aukštos vokalinės kultūros kūriniai – romansai ir kt. M. K. Oginskis – pirmasis iš muzikų pradėjo puoselėti koncertinės paskirties polonezų komponavimo tradiciją. Populiariausias M. K. Oginskio kūrinys – polonezas a-moll Nr. 13 „Atsisveikinimas su Tėvyne“ („Les Adieux à la Patrie“). Atlaikiusi visas istorinių lūžių negandas ir laiko išbandymus, šio kūrinio melodija, jos raiškiai moduliuoti, atsikartojantys akordai, tauraus ilgesio ir optimistinės vilties motyvai jaudina ir ugdo daugiamilijoninę muzikinės kultūros puoselėtojų auditoriją. Ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Latvijoje ir kitose Europos šalyse gyvenantiems žmonėms polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“ – jokiems politiniams barjerams ar valstybinėms sienoms nepavaldus gimtojo krašto meilės, nuoširdumo ir ištikimybės, kitų bendražmogiškų vertybių įsikūnijimo muzikinis testamentas.

2015 m. minint Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių sukaktį numatoma rengti mokslines konferencijas, koncertus, parodas, leidinių pristatymus Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir Prancūzijoje. Šios sukakties minėjimas, kurį remia trys valstybės: Lietuva, Lenkija ir Baltarusija (įėjusios į Abiejų Tautų Respublikos teritoriją),  UNESCO reikšmingas kaip glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo, puoselėjant bendrą kultūros ir istorijos paveldą, pavyzdys.

Sveikindamas kultūrines ir visuomenines iniciatyvas, skirtas M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms paminėti, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas kviečia naudoti šiai sukakčiai sukurtą logotipą tam skirtuose leidiniuose ir video laikmenose. Dėl tinkamo logotipo naudojimo prašome kreiptis į Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatą.

Iliustr. François-Xavier Fabre

Naudingos nuorodos:

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus http://www.oginskiriet.lt/

Jubiliejinis Oginskio kalendorius

Atnaujinta 2014-01-09