2018 m. – Stanislovo Moniuškos 200-osios gimimo metinės

Stanislovas Moniuška (1819–1872), dažnai gretinamas su Frederiku Šopenu, buvo vienas ryškiausių romantizmo muzikos kūrėjų Europoje, 18 savo aktyvios kūrybos ir kultūrinės bei meninės veiklos metų praleidęs Vilniuje ir palikęs ženklių pėdsakų Lietuvos kultūros istorijoje. Jis keletą metų vargonininkavo Šv. Jonų bažnyčioje, dirigavo Vilniaus miesto teatro orkestrui, privačiai mokė muzikos. Taip pat aktyviai dalyvavo Vilniaus muzikiniame gyvenime: būrė mėgėjų ansamblius, rengė koncertus, vadovavo paties įkurtai Šv. Cecilijos draugijai, rūpinosi natų leidyba. Vilniuje S. Moniuška lietuviška tematika sukūrė kantatas „Milda“, „Nijolė“, „Namų dainyną“ (6 sąsiuvinius), 4 „Aušros Vartų litanijas“, sceninių kūrinių. 1848 m. sausį miesto rotušėje įvyko operos „Halka“ koncertinė premjera (dirigavo pats S. Moniuška), o vasarį ten pat opera pastatyta scenoje. 1849 m. Sankt Peterburge jo diriguojamos kantata „Milda“ ir fantastinė uvertiūra „Pasaka“ sulaukė palankių vertinimų.

Gausiame S. Moniuškos kūrinių sąraše – operos, operetės, baletai, kantatos, baladės, mišios, uvertiūros, styginių kvartetai, taip pat polonezai, polkos, mazurkos ir kiti kūriniai fortepijonui, apie 300 dainų balsui ir fortepijonui. Muzika romantiška, lyriška, grindžiama lenkų ir lietuvių muzikinio folkloro ritmais, liaudies dainų intonacijomis.

Žymiojo kompozitoriaus ir kultūros veikėjo, gimusio Baltarusijoje, gyvenusio ir dirbusio Lietuvoje bei Lenkijoje, 200-osios gimimo metinės Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos teikimu UNESCO Generalinės konferencijos įtrauktos į UNESCO 2019 m. minimų datų sąrašą.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija ir Lietuvos muzikų sąjunga, bendradarbiaudamos su Kultūros ministerija, Lietuvos kompozitorių sąjungos muzikologų sekcija, Lietuvos nacionaline M.Mažvydo biblioteka, Lenkijos institutu Vilniuje, Baltarusijos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje, Lietuvos nacionaline filharmonija, leidiniu „Muzikos barai“ 2019 m. birželio 13–14 d. surengė Tarptautinę konferenciją „Žymusis vilnietis Stanislovas Moniuška“, kuri vyko Nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje (žr. programą).

Lietuvoje vyko įvairūs sukakties minėjimo renginiai: konferencijos, edukacijos, parodos, ekskursijos, leisti leidiniai (žr. renginių programą).