Naujienos

Įvyko Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Generalinė konferencija

© Nac. UNESCO komisija

2013 m. balandžio 10 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos (toliau – LNUK) sekretoriato būstinėje Vilniuje, Šv. Jono 11 įvyko LNUK Generalinė konferencija.

Posėdžiui pirmininkavo LNUK pirmininkas prof. R. Pakalnis. Posėdžio metu generalinė sekretorė Marija Drėmaitė pristatė naujos kadencijos LNUK narius. Dalyvavusių narių absoliučia balsų dauguma buvo patvirtinta 2012 m. LNUK veiklos ataskaita, pritarta 2013 m. LNUK veiklų planui. Susitikimo metu patvirtinti ir veiks šie LNUK komitetai: Komunikacijos ir informacijos, Kultūros, Švietimo ir mokslo.

Generalinės konferencijos pabaigoje dalyviai buvo pakviesti susipažinti su R. Danisevičiaus fotografijos darbais „Mokykla su Meile“, skirtais Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms minėti.

2013 04 15 Kategorija: Nacionalinė UNESCO komisija, Visos naujienos