Naujienos

Aptarta informacinio raštingumo ugdymo situacija ir sklaidos galimybės

Susitikimo dalyviai: A. Lozdienė, D. Drungilienė, M. Bareikienė, M. Gaubytė, P. Mieželis © UPC

Susitikimo dalyviai: A. Lozdienė, D. Drungilienė, M. Bareikienė, M. Gaubytė, P. Mieželis © UPC

Š. m. balandžio 18 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate įvyko susitikimas su Ugdymo plėtotės centro specialistais dėl informacinio raštingumo ugdymo aktualinimo ir sklaidos.

Susitikime dalyvavo Ugdymo plėtotės centro informacinių technologijų skyriaus vedėja Daiva Drungilienė ir metodininkė Alvida Lozdienė, Ugdymo skyriaus vedėja Marija Bareikienė, Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkas Paulius Mieželis, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato komunikacijos programų vadovė Margarita Gaubytė.

Diskusija buvo  skirta informacinio raštingumo bendrojo lavinimo mokyklose problemoms ir galimybėms aptarti. Ugdymo plėtotės centras 2006–2009 m. vykdė projektą „Informacinis raštingumas mokykloje“  (9–11 klasėse). Tačiau dabartis kelia naujų iššūkių: informacinis raštingumas svarbus visose mokyklos pakopose. Dabar mobiliosios technologijos kiekvienam mokiniui, net ir pradinukui, leidžia ne tik kurti skaitmeninius darbelius, bet ir beveik laisvai (reikalingas tik internetas ir gebėjimas registruotis į įvairias aplinkas) tuos darbelius skelbti viešojoje erdvėje. Šiandien svarbu ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti ir vertinti viešąją informaciją. Tam ir buvo skirtas minėtas projektas, nes informacinis raštingumas neretai klaidingai tapatinamas su informacinių technologijų naudojimo įgūdžiais.

Dažnai susiduriama su autorių teisių, asmens duomenų apsauga, etiketu, kurie gali būti pažeidžiami nežinant atitinkamų įstatymų, nesilaikant etikos normų ar tiesiog piktavališkai. Nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato komunikacijos programų vadovė Margarita Gaubytė išreiškė norą bendrauti ir bendradarbiauti tobulinant pedagogų, mokinių tėvų, besimokančių suaugusiųjų raštingumo kompetenciją. Prie to galėtų prisidėti ir UNESCO asocijuotosios mokyklos Lietuvoje. Aptarta  informacinio raštingumo ugdymo integravimo į bendrąsias programas, mokymo ir mokymosi priemones, ugdymo procesus pamokose ir už mokyklos ribų galimybė.

Preliminariai buvo aptarti ir galimi konkretūs žingsniai: tikslinių konkursų organizavimas kartu su mokytojų asociacijomis; bendradarbiavimas su Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Informacinės visuomenės plėtros komitetu; informacinio raštingumo sklaida mokytojams metodinių renginių metu; mokytojų patirties pristatymas Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje, sklaida mokymu ir mokymusi besidominčiai visuomenei parodos Mokykla 2013 metu (paroda vyks gruodžio 6–8 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO). Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija pasirengusi padėti švietimo bendruomenei susipažinti su kitų šalių informacinio raštingumo programomis, jų vykdymu, metodine medžiaga.

Susitikimo dalyviai tikisi rezultatyvaus ir naudingo bendradarbiavimo, prasmingos veiklos.

2013 04 19 Kategorija: Asocijuotų mokyklų tinklas, Komunikacija ir informacija, Nacionalinė UNESCO komisija, Švietimas, Visos naujienos