Naujienos

Įsteigtas UNESCO programos „Informacija visiems“ nacionalinis komitetas

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, siekdama užtikrinti aktyvų Lietuvos Respublikos dalyvavimą UNESCO veikloje ir rūpindamasis, kad Lietuvos Respublika prisidėtų įgyvendinant UNESCO programą „Informacija visiems“ (Information for All programme), 2014 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 1UK-1 įsteigė UNESCO programos „Informacija visiems“ nacionalinį komitetą, patvirtino jo nuostatus ir sudėtį 2014–2017 m. laikotarpiui.

Atsižvelgiant į programos sritis: informacija vystymuisi, informacinis raštingumas, informacijos saugojimas, informacijos etika, informacijos prieinamumas, daugiakalbystė, nariai atstovauja valdžios ir privačiajam sektoriams, informacijos specialistams, mokslininkams ir pan.

2014 m. balandžio 11 d. įvyko pirmasis komiteto posėdis, kuriame pirmininku išrinktas Renaldas Gudauskas, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius, o pavaduotoja – Jolanta Zabarskaitė, Lietuvių kalbos instituto direktorė. Komiteto nariai: Vilma Bačkiūtė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė; Erika Buivydienė, Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Informacinės visuomenės skyriaus vyriausioji specialistė; Rimantas Gatautis, Kauno technologijos universiteto Elektroninio verslo tyrimų centro direktorius; Mindaugas Glodas, „Nextury Ventures“ generalinis direktorius; Artūras Kaklauskas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Internetinių ir intelektualiųjų technologijų instituto direktorius; Rimvydas Laužikas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto strateginės raidos prodekanas; Vilma Misiukonienė, Asociacijos  „Infobalt“ ES reikalų vadovė; Romas  Sakadolskis, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto lektorius; Daiva Vaišnienė, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė; Ieva Žilionienė, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotoja.

Lietuva 2013 m. pabaigoje UNESCO Generalinės konferencijos 37-ojoje sesijoje ketverių metų kadencijai išrinkta į Programos „Informacija visiems“ tarpvyriausybinę tarybą. Joje Lietuvai atstovauja Renaldas Gudauskas, Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius. Todėl Komiteto tikslas – laiduoti aktyvų mūsų šalies dalyvavimą minėtoje Taryboje ir įgyvendinti programą Lietuvoje.

Komiteto nariai posėdyje iškėlė dvi savo veiklos kryptis šiomis temomis – daugiakalbystė (akcentuojant mažųjų kalbų situaciją informacinėje visuomenėje) ir informacinis raštingumas. Tolesni veiksmai bus derinami su suinteresuotomis institucijomis ir priimami konkretūs sprendimai.

UNESCO programa „Informacija visiems“ veikia nuo 2001 m. ir propaguoja  galimybes naudotis informacija ir žiniomis visuotinei raidai. Programos strategija ir sklaida rūpinasi Programos „Informacija visiems“ tarpvyriausybinė taryba, kurią sudaro 26 UNESCO šalys narės, renkamos UNESCO Generalinės konferencijos metu.

2014 04 14 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos