Naujienos

UNESCO Nacionalinių komisijų gerosios praktikos pavyzdžiai 2013 metais

National Commissions for UNESCO. Annual Report

Kviečiame susipažinti su pirmą kartą UNESCO istorijoje išleista UNESCO nacionalinių komisijų metine ataskaita (2013 m.), kurioje pateikiama informacija apie 120 šalių UNESCO Nacionalinių komisijų veiklą.

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas aktyviai dalyvavo šios ataskaitos parengime; gerosios patirties skiltyje pateikė medžiagą apie 2013 metais, Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje skirtą parodą „Lietuva pašto siuntoje / Lithuania in the Mail Parcel“ (97 psl.).

Leidinys pateikiamas
elektroniniu būdu UNESCO portale:

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/NATCOM/pdf/587_14_ComNat_report_int%20E_low.pdf

2014 04 16 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Visos naujienos