Naujienos

Europos regiono parengiamoji švietimo konferencija

Vasario 19-20 d. UNESCO vyko regioninė parengiamoji švietimo konferencija, kurioje dalyvavo ir Lietuvos delegacija. Konferencijos buvo organizuotos visuose pasaulio regionuose, siekiant paskatinti diskusijas ir susitarti dėl tarptautinės švietimo darbotvarkės po 2015 m. Pripažįstama, kad nuo 2000 m. įgyvendinant visuotinius švietimo tikslus, pasiekta ženklių postūmių, tačiau dauguma „Švietimas visiems“ tikslų liko nepasiekti. Kartu su naujais iššūkiais, tai  lieka ateities uždaviniu. Paskutinius dvejus metus tarptautinėje bendruomenėje vykusias diskusijas dėl naujos švietimo darbotvarkės vainikavo 2014 metais pasiektas Muskato susitarimas, priimtas Omane vykusio pasaulinio „Švietimas visiems“ susitikimo metu, kuris tapo naujos švietimo darbotvarkės pagrindu. Tūkstantmečio plėtros tikslus pratęsiančiuose Darnaus vystymosi tiksluose bus įtrauktas vieningas universalus švietimo tikslas vieno visa apimančio tikslo – „iki 2030 m. užtikrinti bešališką ir įtraukiantį kokybišką švietimą ir visą gyvenimą trunkantį mokymąsi visiems“. Švietimo darbotvarkė po 2015 metų bus patvirtinta gegužės 19-22 d. Incheon mieste, Pietų Korėjoje, organizuoja Pasaulio švietimo forumą.

Tikimasi, kad Pasaulio švietimo forume priimta Švietimo po 2015 metų darbotvarkė bus taip pat patvirtinta 2015 m. rugsėjį vyksiančiame JT valstybių narių aukščiausio lygio specialiajame susitikime.

2015 02 24 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Švietimas, Visos naujienos