Naujienos

Kviečiame kartu su UNESCO minėti Organizacijos 70-metį

Mintys apie karus gimsta žmonių protuose,

todėl būtent žmonių sąmonėje privalu skiepyti taikos gynimo idėją.

(UNESCO Konstitucija, 1945 m.)

Šiais metais UNESCO švenčia 70 metų gyvavimo sukaktį. Ši sukaktis – tai proga priminti pasauliui apie ilgalaikę UNESCO taikos viziją. Atsižvelgiant į šiandien vykstančius procesus, susijusius su smurtu bei konfliktais visame pasaulyje, į „kietosios galios“ naudojimą, ši Organizacijos pozicija aktualesnė nei bet kada. Pastaruoju metu konfliktai, smurtas, radikalizmas ir ekstremizmas bendruomenėse bei visuomeninėse institucijose tarp skirtingų tautų ir religinių organizacijų išryškėjo pasauliniu mastu. Tai kelia grėsmę sunkiai laimėtiems susitaikymo, taikaus sugyvenimo, socialinio stabilumo ir darnaus vystymosi pasiekimams. Todėl UNESCO, minėdama Organizacijos 70 metų sukaktį, bus kviečiama tęsti veiksmus tarpkultūrinio ir tarpasmeninio dialogo, tolerancijos ir tarpusavio supratimo skatinimo srityje, kurti konfliktų prevencijos strategijas bei veiklos priemones. UNESCO kviečia valstybes nares imtis konkrečių veiksmų kovojant su netolerancija, radikaliu elgesiu ir terorizmu, kuriant taikią ir tvarią 21 a. visuomenę.

Valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, akademiniai partneriai, privatus sektorius, žiniasklaida, UNESCO klubai, katedros, centrai, asocijuotos mokyklos ir visi UNESCO bičiuliai kviečiami organizuoti įvairias veiklas bei renginius švietimo ir mokslo, kultūros, paveldo, komunikacijos ir informacijos srityse, minint 70 UNESCO sukaktį. Šiam jubiliejui skirti renginiai turėtų skatinti iniciatyvas, susijusias su lyčių lygybe, darniu vystymusi, kultūrų įvairove, Afrika, socialine integracija, teisingumu ir lygybe, jaunimu, urbanistine plėtra,  biologine įvairove, gamtos mokslais, klimato kaita; įvairias meno programas ir pasirodymus, susijusius su Tarptautine moters diena, Pasauline vandens diena, Pasauline kultūrų įvairovės diena dialogui ir vystymuisi arba Tarptautine jaunimo diena.

Irina Bokova, UNESCO Generalinė direktorė kviečia visus prisijungti prie mūsų šventės ir prisidėti savo renginiu ar veikla UNESCO paminint mokslo, švietimo, kultūros ir komunikacijos progreso 70-metį.

Trumpą informaciją apie UNESCO rasite čia.

Daugiau informacijos apie UNESCO 70-metį rasite čia.

Atsisiųsti UNESCO 70-mečio logotipą (spauskite „participate”) čia.

Pranešti UNESCO apie Jūsų renginius, dedikuojamus UNESCO 70-mečiui (spauskite „participate”) čia.

2015 02 26 Kategorija: UNESCO, Minimos datos, Visos naujienos