Naujienos

Nacionalinių komisijų veiklos ataskaita už 2014 metus

2014 m. ataskaita

Kviečiame susipažinti su UNESCO išleista 2014 metų Nacionalinių komisijų veiklos ataskaita. Apie tai, kas vyko Lietuvoje, informacija publikuojama 117 psl.!

Nuoroda: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232649E.pdf

2015 05 06 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Visos naujienos