Naujienos

Tarptautinė konferencija Rygoje „Teklesti žurnalistika! Siekiant geresnės žinių sklaidos, lyčių lygybės ir saugumo skaitmeniniame amžiuje“, skirta paminėti UNESCO 70-metį

Pasaulinės spaudos laisvės dienos proga gegužės 2-4 d. Rygoje vyko tarptautinė konferencija „Teklesti žurnalistika! Siekiant geresnės žinių sklaidos, lyčių lygybės ir saugumo skaitmeniniame amžiuje“, skirta paminėti UNESCO 70-metį. Ją surengė UNESCO kartu su Latvijos Respublikos užsienio reikalų ministerija Latvijos nacionalinėje bibliotekoje. Konferencija, į kurią atvyko beveik 500 dalyvių iš 81 pasaulio šalies, sulaukė ypatingo žiniasklaidos dėmesio tiek dėl aptariamų temų aktualumo, tiek dėl garbingų svečių. UNESCO Generalinė direktorė įteikė garbingą UNESCO-Giljermo Kano pasaulio spaudos laisvės apdovanojimą Mazen Darwish, šiuo metu įkalintam Sirijos žurnalistui ir kovotojui už žmogaus teises (apdovanojimą atsiėmė laureato žmona p. Yara Bader, Sirijos medijų ir saviraiškos laisvės centro direktorė). Konferencijos dalyvius sveikino Latvijos Respublikos Prezidentas Andris Bērziņš, Užsienio reikalų ministras Edgars Rinkēvičs, Kultūros ministrė Dace Melbārde, JT specialusis pranešėjas nuomonės ir saviraiškos laisvės klausimais David Kaye. Pagrindinės konferencijos temos: nepriklausomos ir kokybiškos medijos, iššūkiai saviraiškos laisvei skaitmeniniame amžiuje, medijų ir informacinis raštingumas, lyčių lygybė, moterų vaizdavimas  medijose, smurtas prieš žurnalistus bei tiriamosios žurnalistikos atstovų šaltinius, inovatyvūs medijų verslo modeliai.

Konferencijos metu buvo priimta Rygos deklaracija, kuria pabrėžiama kiekvieno žmogaus saviraiškos, spaudos laisvė, teisė gauti informaciją. Joje teigiama, kad žurnalistika aktyviai prisideda prie įstatymo viršenybės principo įgyvendinimo, skaidrumo didinimo, nepakantumo korupcijai, politinių debatų skatinimo, piliečių įgalinimo priimti pagrįstus sprendimus. Deklaracijoje akcentuojama, kad vyrai ir moterys turi lygias teises siekti ir užimti vadovaujančias pareigas medijose. Taip pat pabrėžiama svarba ugdyti medijų ir informacinį raštingumą, kritinį mąstymą. Plačiau skaityti čia.

Bendroje specialiųjų pranešėjų sesijoje David Kaye, JT specialusis pranešėjas nuomonės ir saviraiškos laisvės skatinimo ir apsaugos klausimais, Dunja Mijatovič, ESBO atstovė žiniasklaidos laisvės klausimais, Edison Lanza, Amerikos valstybių organizacijos (OAS) specialusis pranešėjas medijų laisvės klausimais, Pansy Tlakula, Afrikos žmogaus ir tautų teisių komisijos (ACHPR) specialioji pranešėja priėmė Bendrą deklaraciją dėl saviraiškos laisvės ir atsako į konfliktines situacijas. Pirmoji bendra deklaracija buvo priimta 1999 metais. Tęsiant tradiciją, kasmet parengiamas ir priimamas naujas dokumentas, atsižvelgiant į to meto aktualius iššūkius saviraiškos laisvei. Deklaracijos, kaip neprivalomos teisinės priemonės (soft law) tikslas – priminti pasaulio šalių vyriausybėms, kad jų įsipareigojimai užtikrinti nuomonės ir saviraiškos laisvę turi būti vykdomi ir plėtojami. Deklaraciją rasite čia.

2015 05 07 Kategorija: Jungtinės Tautos, Komunikacija ir informacija, Minimos datos, Renginiai, Visos naujienos