Naujienos

38-oji UNESCO generalinės konferencijos sesija

Paryžiuje lapkričio 3 dieną prasidėjo Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) Generalinės konferencijos 38-oji sesija.

Vienas iš svarbiausių konferencijos renginių – lapkričio 16 d. prasidėsiantis  Lyderių forumas. Drauge su kitų valstybių ir vyriausybių vadovais, jame dalyvaus  Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Iš Lietuvos į Generalinę konferenciją atvyksta Seimo, Užsienio reikalų ir Kultūros ministerijų,  kitų atsakingų institucijų ir Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato atstovai. Delegacijai vadovauja kultūros ministras Šarūnas Birutis.

Šių metų UNESCO, kuri mini  savo 70-metį, Generalinėje konferencijoje didelis dėmesys bus skiriamas  organizacijos vaidmeniui siekiant 2030 m. tvaraus vystymosi darbotvarkės tikslų, kultūros vertybių apsaugai ginkluotų konfliktų metu, Kosovo pripažinimui UNESCO nare ir kitiems klausimams.

Lietuvos ambasadorius prie UNESCO Arūnas Gelūnas pirmininkaus Generalinės konferencijos Kultūros komisijai.  „Kultūra – viena iš labiausiai vertinamų UNESCO veiklų, ypač – rūpestis pasaulio paveldo vertybių išsaugojimu,  kultūrų raiškos įvairovės užtikrinimu ir nematerialiuoju  kultūros paveldu“ – pabrėžė ambasadorius.

Lietuva yra pateikusi savo kandidatūrą į UNESCO Vykdomąją tarybą (VT). Rinkimai vyks lapkričio 11 dieną. Tapusi VT nare, Lietuva ketina siekti skatinti moterų įgalinimą ir lygias galimybes, žodžio laisvę, kultūrų raiškos įvairovę, pagarbą religiniam pliuralizmui ir organizacijos veiksmingumą bei efektyvumą. Lietuvai taip pat svarbu  ilgalaikių UNESCO prioritetų, ypač švietimo srityje ir skatinant jaunimo iniciatyvas, veiksmingas įgyvendinimas.

UNESCO Generalinė konferencija – aukščiausias šios organizacijos valdymo organas, kurį sudaro 195 valstybių narių atstovai. Kas dvejus metus jie renkasi į pagrindinę sesiją, kurioje be šalių narių dalyvauja asocijuotos narės, stebėtojai iš šalių narių, tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų.  Ši Generalinė konferencija savo darbus baigs lapkričio 18 dieną.

2015 11 04 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Visos naujienos