Naujienos

Tvirtinama “Švietimas 2030” įgyvendinimo strategija

Šiandien, lapkričio 4 d., 38-osios UNESCO generalinės konferencijos programoje vykstančiame aukšto lygio susitikime bus patvirtinta naujoji “Švietimas 2030” įgyvendinimo strategija (The Education 2030 Framework for Action), pakeisianti šiais metais pasibaigusią “Švietimas visiems (2000-2015 m.)” programą. Naujoji švietimo po 2015 metų darbotvarkė su vienu universaliu švietimo tikslu – užtikrinti kokybišką įtraukųjį ir teisingą švietimą bei skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems – tapo sudėtine Jungtinių tautų „Darnaus vystymosi tikslų“ programos dalimi.

Įgyvendinimo strategija suteikia valstybėms “Švietimas 2030” darbotvarkės įgyvendinimo gaires. Ja siekiama mobilizuoti visas suinteresuotas šalis siekti švietimo tikslų, bei pasiūlyti įgyvendinimo, koordinavimo, finansavimo, stebėsenos būdus.

Strategijos kūrimas vyko intensyviai konsultuojantis su visomis suinteresuotomis šalimis, esminiai jos elementai buvo patvirtinti 2015 m. gegužę Incheon’e, Pietų Korėjoje, vykusiame Pasaulio švietimo forume.

Nepaisant didelės pažangos didinant švietimo prieinamumą pasaulyje per paskutinius penkiolika metų, “Švietimas visiems” programos tikslai ir su švietimu susiję Tūkstantmečio plėtros tikslai lieka nepabaigtu darbu. “Švietimas 2030” siekia užbaigti, kas nepabaigta, bei spręsti naujus pasaulinius ir nacionalinius švietimo iššūkius.

Lapkričio 4 d. aukšto lygio susitikime, kurį rengia Jungtinių Tautų vystymo programa, JT gyventojų fondas, JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras, JT vaikų fondas, JT lygių galimybių ir moterų įgalinimo institutas, Pasaulio bankas, dalyvauja UNESCO valstybių narių švietimo ministrai, aukšto lygio vyriausybių delegacijų atstovai, daugiašalių organizacijų, pilietinės visuomenės organizacijų, privataus sektoriaus atstovai.

Iš karto po susitikimo UNESCO paskelbs publikaciją “Švietimo permąstymas: siekiant globalaus bendro gėrio” (“Rethinking Education: Towards a global common good?”). Publikacijoje aptariama “Švietimas 2030” viziją ir principai.

2015 11 04 Kategorija: Švietimas, UNESCO, Visos naujienos