Naujienos

Prof. Eugenijus Gefenas išrinktas Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto pirmininku

Lietuvos bioetikos komiteto direktorius prof. Eugenijus Gefenas UNESCO generalinės konferencijos 38-ojoje sesijoje buvo išrinktas UNESCO Tarpvyriausybinio bioetikos komiteto pirmininku.

1998 m. įsteigtą Tarpvyriausybinį bioetikos komitetą (Intergovermental Bioethics Committee; IGBC) sudaro 36 valstybės – UNESCO narės, kurių atstovai ne rečiau kaip kartą per dvejus metus UNESCO būstinėje Paryžiuje susitinka aptarti Tarptautinio bioetikos komiteto (International Bioethics Committee; IBC) pateiktų rekomendacijų ir pasiūlymų. Tarpvyriausybinis bioetikos komitetas yra svarbiausias UNESCO tarptautinės bioetikos programos valdymo organas,  tvirtinantis Tarptautinio bioetikos komiteto sprendimus, teikiantis siūlymus dėl komiteto veiklos rezultatų UNESCO generaliniam direktoriui, kuris sprendžia dėl jų perdavimo valstybėms narėms, Vykdomajai Tarybai ir Generalinei konferencijai.

2013 m. Lietuva buvo išrinkta komiteto nare ir penkių narių komiteto valdybos nare. Mūsų valstybę komitete atstovaujantis prof. E. Gefenas nuo 2013 m. iki 2015 m. ėjo komiteto vicepirmininko pareigas.

IGBC komiteto pirmininkas yra konkretus ekspertas, o ne šalis (kiti biuro nariai – vicepirmininkai ir reporteris yra šalys-narės. Prof. E. Gefenas dvi kadencijas (2002-2009) buvo Tarptautinio bioetikos komiteto nariu, aktyviai dalyvavo rengiant  2003 m. Visuotinę bioetikos ir žmogaus teisių deklaraciją (Universal Declaration on Bioethics and Human Rights). Prof. E. Gefeno pastangomis Vilniaus universitete 2004 m. buvo įkurtas vienas iš trijų UNESCO regioninių bioetikos dokumentacijos centrų (kiti Kenijoje ir Egipte).

Šis Lietuvos mokslininko pasaulinis pripažinimas – visos valstybės laimėjimas, galimybė plačiausiu mastu pristatyti mokslinę kompetenciją, patirtį ir galimybė praktiškai dalyvauti tarptautinės politikos formavime bioetikos srityje.

2015 11 23 Kategorija: UNESCO, Visos naujienos