Naujienos

Artėjant Pasaulinei radijo dienai, maloniai kviečiame į vakarą, skirtą „Amerikos balso“ radijui!

2016-aisiais UNESCO siūloma tema yra „Radijas ekstremaliose situacijose ir ištikus nelaimei“. Dėl žmonių įžiebtų konfliktų, kurie priverčia neįtikėtiną gyventojų skaičių ieškoti prieglobsčio svetur, dėl vis dažnėjančių ir vis didesnes pasekmes turinčių stichinių nelaimių, kurias sąlygoja aplinkos pokyčiai, akivaizdu, kad 2016-aisiais metais radijas taps ypatingai svarbus likviduojant ekstremalias situacijas bei šviečiant ir informuojant visuomenę, kaip elgtis ištikus nelaimei. Todėl UNESCO išryškina šias pagrindines potemes:

  1. Saviraiškos laisvės ir žurnalistų saugumo užtikrinimas.
  2. Išsigelbėjusiems radijas suteikia galimybę būti išgirstiems, tačiau svarbu užtikrinti jų teisę į privatumą.
  3. Radijas turi socialinį poveikį ir yra informacijos šaltinis. Būtina ginti žmonių teisę žinoti.
  4. Radijas gelbėja gyvybes.
  5. Norint išsaugoti gyvybes, būtina nedelsiant rasti galimybę pasinaudoti radijo bangomis. Ekstremaliose situacijose šie radijo dažniai turi būti apsaugoti.

Visi radijo transliuotojai maloniai kviečiami apsilankyti ir registruotis Pasaulinei radijo dienai skirtoje svetainėje www.worldradioday.org bei dalyvauti programoje, kurios tikslas – pabrėžti ypatingą radijo svarbą ištikus nelaimei.

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija kartu su Lietuvos centriniu valstybės archyvu Pasaulinę radijo dieną minės š. m. vasario 11 d. 17.30 val. „Amerikos balso“ radijui skirtame vakare. Ši radijo stotis visą sovietinės Lietuvos gyvavimo laikotarpį žadino lietuvių savimonę ir neleido užgesti nepriklausomybės viltims. 2008 m. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, JAV lietuvių bendruomenės dėka JAV vyriausybė perdavė Lietuvai radijo stoties „Amerikos balsas“ lietuviškos redakcijos 1951–1982 m. transliacijų įrašus. 2013 metais garso įrašų skaitmeninimo darbai buvo baigti.

Renginys vyks Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje, Šv. Jono g. 11, Vilniuje. Jo metu archyvo atstovai pristatys saugomą archyvinę medžiagą, klausysime radijo įrašų. Vakare dalyvaus Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytoja dr. Inga Zakšauskienė, pranešime kalbėsianti apie „Amerikos balso” reikšmę po Antrojo pasaulinio karo, lietuvių kalbos redakcijos įsteigimą, pirmąją laidą, jos simbolinę reikšmę sovietinės valdžios okupuotai Lietuvai, pagrindinę „Amerikos balso” auditoriją sovietinėje Lietuvoje, valdžios požiūrį į šios ir kitų Vakarų radijo stočių transliacijas į SSRS ir Lietuvą, o taip pat apie „Amerikos balso” laidų reikšmę Atgimimo laikotarpiu.

Renginį savo dalyvavimu pagerbs svečiai iš JAV ambasados Lietuvoje. Pranešimą skaitys Ambasadorės patarėja kultūrai, švietimui ir žiniasklaidai p. Rima Janina Vydmantas, 20 metų  dirbusi CNN žurnaliste.

Maloniai kviečiame

2016 02 01 Kategorija: Minimos datos, Pasaulio paveldas, Dokumentinis paveldas, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos