Naujienos

Kuršių nerijos ateities vizija: lūkesčiai, galimybės, galimi scenarijai

Š. m. vasario 25-26 d. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ įvyko  viešas renginys „Kuršių nerija, UNESCO pasaulio paveldo statusą turinčios vietovės, Valdymo plano rengimas. Ateities vizijos kūrimas“, kuriame buvo pakviesti dalyvauti už Kuršių neriją atsakingų institucijų atstovai, Neringos m. savivaldybės darbuotojai ir vietos bendruomenė.

Renginyje buvo pristatyta Kuršių nerijos Valdymo plano koncepcija ir jos pagrindiniai tikslai –  išsaugoti ir populiarinti Kuršių nerijos, UNESCO Pasaulio paveldo vietovės, išskirtinę visuotinę vertę, didinti vietos bendruomenių dalyvavimą išsaugojimo  procesuose, numatyti grėsmių  ir konfliktų valdymo gaires, skatinti darnaus vystymosi principais paremtą plėtrą, apibrėžti atsakomybes ir valdymo principus tarp mūsų valstybės institucijų, organizacijų ir visuomenės grupių.

Diskusijų metu buvo akcentuojama vietos bendruomenės svarba Kuršių nerijos valdymo ir vystymo procesuose. Tai yra naujas reiškinys, todėl buvo ieškoma dialogo, kuris padėtų numatyti bendradarbiavimo būdus, atsakomybę, veikmų kryptis, ieškant galimo ateities vizijos scenarijaus. Susitikimo metu aktyviai diskutuota apie šiandieninę Kuršių neriją ir jos aktualijas. Akcentuoti Kuršių nerijos probleminiai aspektai –  tradicinių veiklų nykimas, nepatrauklios sąlygos verslui ir darbui, griežti teisiniai suvaržymai, mažėjantis nuolatinių Neringos gyventojų skaičius, sezoniškumo problemos ir kt. Vis dėlto, didžiausias šio renginio pasiekimas – visų dalyvavusiųjų supratimas, kad Kuršių nerijos vertybės yra brangios ir svarbios kiekvienam čia gyvenančiam. Todėl antroji renginio diena buvo skirta bandymui suformuluoti, ko Neringos bendruomenei trūksta, kur reikia pagalbos ir kokie yra visų procese dalyvaujančiųjų siekiai įgyvendinant UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo gairėse numatytą valdymo planą, kurio pagrindinis tikslas – išsaugoti Kuršių nerijos istorinį identitetą ir jos vertybes. Kuršių nerijos vizija buvo detalizuota 3, 5, ir 10 metų etapuose, numatant konkrečius veiksmus ir priemones, kuriomis būtų pasiektas norimas rezultatas. Renginio dalyvių nuomone, aktualiausi klausimai – naujų teisės dokumentų bazės sukūrimas arba esamų teisės aktų koregavimas, kultūrinio turizmo skatinimas, verslo sąlygų gerinimas, naujų darbo vietų kūrimas ir darnaus, ramaus kurorto įvaizdžio formavimas.

Artimiausiu metu numatytas susitikimas su Klaipėdos miesto savivaldybės atstovais bei Smiltynės gyventojais. Šiame susitikime bus aktualizuojamos problemos ir vizijos, susijusios su  Klaipėdos miesto savivaldybės administruojama Kuršių nerijos Smiltynės dalimi.

2016 02 29 Kategorija: Pasaulio paveldas, Visos naujienos