Naujienos

Lietuva UNESCO Vykdomojoje taryboje pabrėžė žurnalistų saugumą ir Ukrainos teritorinį integralumą

Balandžio 8 d. Lietuvos atstovas UNESCO Vykdomojoje taryboje ambasadorius Arūnas Gelūnas dalyvavo plenariniame posėdyje, per kurį perskaitė nacionalinį pareiškimą.

Lietuvos atstovas atkreipė dėmesį į tai, kad šiais metais Lietuva mini savo 25-ąsias narystės šioje Jungtinių Tautų organizacijoje metines. Jis reiškė savo šalies pasiryžimą aktyviai prisidėti prie tarptautinės bendruomenės pastangų įgyvendinant naująją tvaraus vystymosi darbotvarkę. Lietuva ypač akcentavo UNESCO mandatą švietimo srityje, taip pat įgalinant moteris ir užtikrinant žurnalistų saugumą.

„Prieš žurnalistą įvykdytas nusikaltimas – tai ne tik vienos iš pagrindinių žmogaus teisių – raiškos laisvės – pamynimas, bet ir išpuolis prieš demokratiją,“ – teigė ambasadorius A. Gelūnas.

Savo nacionaliniame pareiškime Lietuva taip pat išreiškė tvirtą paramą Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam integralumui: „Mes raginame Generalinę direktorę ne tik toliau įgyvendinti Vykdomosios tarybos 197-osios sesijos sprendimus, bet ir stiprinti UNESCO pastangas bei stebėseną okupuotame Kryme.“

Per Vykdomosios tarybos sesiją, kuri truks iki balandžio 15 d., svarstoma UNESCO veikla Kryme bei Palestinoje, organizacijos vaidmuo skatinant kultūrų apsaugą ir kultūrinį pliuralizmą ginkluotų konfliktų metu, nauja techninio ir profesinio mokymo strategija bei kitos UNESCO svarbios aktualijos.

Į Vykdomąją tarybą Lietuva buvo išrinkta per UNESCO Generalinės konferencijos 38-ąją sesiją 2015 m. lapkričio mėn. ketverių metų kadencijai. Tai – trečioji Lietuvos narystė šioje UNESCO vykdomojoje struktūroje. Vykdomoji taryba – vienas pagrindinių UNESCO valdymo organų, kurį sudaro 58 valstybės narės.

Nuotraukos :  © UNESCO/P. Chiang-Joo

2016 04 11 Kategorija: Visos naujienos