Naujienos

Forumas “Sveikatą stiprinantys universitetai visuomenės darnaus vystymosi perspektyvoje”

2016 m. gegužės 3 d. Kaune vyko Aukštųjų mokyklų sambūris, skirtas sveikatą stiprinančių universitetų veiklai aptarti. Susitikimas pratęsė Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos inicijuotą ciklą aukštųjų mokyklų darnaus vystymosi strateginėms nuostatoms ir kokybės kriterijams aptarti. Atliepiant globalias tendencijas, diskusijoje dėmesys buvo telkiamas į aukštojo mokslo vaidmenį ir atsakomybę moksliniais tyrimais pagrindžiant valstybės raidos perspektyvą bei ugdant kūrybiškus specialistus, pasirengusius ją įgyvendinti.

Kaip pažymėta Sveikatą stiprinančių universitetų ir kolegijų chartijoje (Okanagan Charter, 2015), „(A)ukštajam mokslui tenka svarbiausias vaidmuo asmens, bendruomenės, visuomenės ir kultūros daugialypėje plėtotėje  – vietos ir pasaulio mastu. Aukštajam mokslui suteikta unikali galimybė ir atsakomybė teikti į pokyčius orientuotą išsilavinimą, įtraukti studentus, kurti naujas žinias, rodyti sektiną pavyzdį ir formuoti sprendimus priimančiųjų pareigūnų požiūrį į visuomenės gerovę.“

Pastarąją diskusiją Lietuvos nacionalinės UNESCO komisija rengė bendradarbiaudama su Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) Sveikatos ir sporto nuolatine darbo grupe ir Aleksandro Stulginskio universitetu. Aukštųjų mokyklų atstovai dalinosi inovatyvių patirčių diegimo patirtimi ir idėjomis, kurioms realizuoti būtų svarbus aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas tiek Lietuvoje, tiek dalyvavimas tarptautiniuose tinkluose bei parengti ir pateikti LURK posėdžiui sveikatą stiprinančių universitetų veiklos rekomendacijas.

Forumo pranešimai žemiau.

Sveikas_universitetas-programa

Laima Galkutė_Universitetas – darnios visuomenės modelis

Ramunė Žilinskienė_Sveikatą stiprinančių universitetų sąjudis

Rita Garškaitė

2016 05 12 Kategorija: UNESCO, Švietimas, Visos naujienos