Naujienos

Į Tarptautinį UNESCO registrą „Pasaulio atmintis“ pateikta paraiška „Liublino unijos akto dokumentas“

Š.m. gegužės 31 d. į Tarptautinį UNESCO registrą „Pasaulio atmintis“ Lenkija, Lietuva, Latvija, Ukraina ir Baltarusija pateikė bendrą paraišką  „Liublino unijos akto dokumentas“.

Vėlyvaisiais Viduramžiais ir ankstyvaisiais Naujaisiais laikais dinastinės unijos buvo įprastas politinis sprendimas Europoje. Iš įvairių tuo metu sudarytų valstybių sąjungų Lenkijos ir Lietuvos unija buvo ilgalaikis ir sėkmingiausias unijos projektas. Svarbiausias šios unijos etapas buvo 1569 m. liepos 1 d. paskelbtas Liublino unijos tarp Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dokumentas, kuris sujungė jas į vieną politinį darinį – Abiejų Tautų Respubliką, gyvavusią iki XVIII a. pabaigos ir palikusią svarbų pėdsaką ne tik Lenkijos ir Lietuvos, bet ir Ukrainos, Latvijos ir Baltarusijos istorijoje ir kultūrinėje atmintyje.

Vienintelis išlikęs 1569 m. Liublino unijos aktas, saugomas Centriniame senųjų aktų archyve Varšuvoje, yra lietuviškos pusės unijos dokumentas su 78 lietuvių didikų ir bajorų antspaudais. Lenkų bajorų unijos aktas, kurį puošė 140 antspaudų, saugotas Radvilų šeimos kolekcijoje iki Antrojo pasaulinio karo, sudegė 1944 m. Varšuvos gaisro metu.  Istorikai neabejoja, kad šis unikalus dokumentas dėl savo reikšmės visų šią paraišką teikiančių šalių – Lenkijos, Lietuvos, Ukrainos, Latvijos ir Baltarusijos  – istorijai ir istorinei savimonei yra pasaulinės reikšmės ir vertas įtraukti į Tarptautinį UNESCO dokumentinio paveldo registrą „Pasaulio atmintis“. Sprendimą UNESCO priims 2017-aisiais metais.

2016 06 03 Kategorija: Dokumentinis paveldas, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos