Naujienos

Kauno modernizmo architektūra pradeda procesą UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo link

Š. m. sausio 10 d. UNESCO Pasaulio paveldo centras pranešė, kad pateikta Kauno modernizmo architektūros paraiška „Kaunas 1919-1939 m.: sostinė, įkvėpta Modernizmo judėjimo” (angl. „Kaunas 1919-1939: The Capital Inspired by the Modern Movement”) atitinka formaliuosius paraiškos formos reikalavimus, keliamus Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos šalių preliminariesiems sąrašams. Šiame etape UNESCO patariamųjų organizacijų specialistai paraiškų turinio nevertina.

Kauno miesto savivaldybė, LR Kultūros ministerija ir Nacionalinė UNESCO komisija nuo 2014 m. aktyviai siekia, kad Kauno modernizmo architektūra atsidurtų iškiliausių pasaulio paveldo vertybių sąraše.

Pranešimas apie ketinimą teikti  Kauno modernizmo architektūros paraišką yra pirmas ir sėkmingas žingsnis, kuriuo Lietuva, Konvencijos šalis, išreiškia savo intencijas pradėti Kauno modernizmo architektūros įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą procedūrą ir siekia Kauno modernizmo architektūros pasaulinio pripažinimo bei Lietuvos ir viso pasaulio bendruomenei demonstruoja prisiimamą atsakomybę dėl nominuojamo Kauno modernizmo istorinio urbanistinio kraštovaizdžio išsaugojimo, apsaugos ir populiarinimo.

1919-1939 m. Kauno modernizmo architektūra yra vienas iškiliausių ankstyvųjų regionalizmo pavyzdžių modernizmo architektūros istorijoje. Planuojama nominuoti teritorija apima didžiąją saugomą Kauno Naujamiesčio dalį.

Antrasis žingsnis – nominuojamos vertybės detalios paraiškos parengimas – yra ilgas ir sudėtingas procesas, jam įgyvendinti yra pasitelkiami geriausi šalies specialistai, bendradarbiaujama su užsienio ekspertais ir UNESCO patariamosiomis organizacijomis. Pateikus nominaciją, jos vertinimo procedūra gali vykti keletą metų, o sprendimą priima UNESCO Pasaulio paveldo komitetas.

Šiuo metu į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą yra įtrauktos 1052 kultūros ir gamtos paveldo vertybės 165 valstybėse. Lietuva didžiuojasi, šiame sąraše turėdama keturias pasaulio paveldo vertybes: Vilniaus istorinį centrą, Kuršių neriją, Kernavės archeologinę vietovę ir Struvės geodezinį lanką.

Daugiau informacijos:

http://whc.unesco.org/en/list/

http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=lt

Renata Vaičekonytė Kepežinskienė
Tel.: (8 5) 2107340
El. paštas: renata.kepezinskiene@unesco.lt

2017 01 12 Kategorija: Visos naujienos