Naujienos

Leidinio “Kultūros paveldas šiuolaikiniame pasaulyje: tarptautiniai kultūros paveldo apsaugos principai ICOMOS dokumentuose 1965-2014 metais ” pristatymas

Maloniai kviečiame Jus į skaitmeninio leidinio “Kultūros paveldas šiuolaikiniame pasaulyje: tarptautiniai kultūros paveldo apsaugos principai ICOMOS dokumentuose 1965-2014 metais. ICOMOS doktrinos šaltinių vertimas į lietuvių kalbą ir moksliniai komentarai” pristatymą, kuriame dalyvaus projekto vadovė ir sudarytoja Jūratė Markevičienė. Renginys vyks 2017 m. vasario 2 d., ketvirtadienį, 17:30 val. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijoje (Šv. Jono g. 11).
Svarbiausia ICOMOS veiklos ir atsakomybės už kultūros paveldą sritis yra šiuolaikinės paveldo saugos filosofijos ir teorijos, taip pat etinių, teisinių ir mokslinių-profesinių veiklos principų – ICOMOS doktrinos – kūrimas ir puoselėjimas. ICOMOS doktrina – tai visuma, tęstinė filosofinė, teorinė ir metodologinė sistema, nuosekliai kuriama nuo organizacijos įsteigimo 1965 m.
Leidinį sudaro 25-i ICOMOS doktrinos dokumentai: chartijos, principai, rezoliucijos, deklaracijos ir ICOMOS etikos kodeksas. Šaltinių ir jų vertimo pobūdis pristato išsamus įvadas, o visų dokumentų vertimai turi tekstinius ir įvadinius mokslinius komentarus.
Taip pat sudarytas ICOMOS doktrinos šaltiniuose vartojamų pagrindinių sąvokų žodynėlis (anglų–lietuvių ir lietuvių–anglų kalbomis), kurio tikslas – padėti skaitytojams veiksmingiau lyginti ICOMOS šaltinių (anglų kalba) ir šaltinių vertimų sąvokas, taip pat supažindinti su pagrindinėmis šiuolaikinio paveldo saugos diskurso sąvokomis.
Knyga parengta įgyvendinant ICOMOS LNK 2016 m. projektą „Kultūros paveldas šiuolaikiniame pasaulyje: tarptautiniai apsaugos principai ICOMOS dokumentuose 1965–2014 metais“ (mokslinio ir švietėjiško skaitmeninio leidinio parengimas, leidyba ir sklaida), kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Šis interaktyvus leidinys viešai prieinamas interneto adresu www.icomoschartijos.lt.

Kviečiame dalyvauti!

Renginio organizatoriai:
ICOMOS Lietuvos nacionalinio komitetas, Lietuvos nacionalinis UNESCO komisijos sekretoriatas

2017 01 30 Kategorija: Visos naujienos