Naujienos

2017 m. UNESCO – GILJERMO KANO PASAULIO SPAUDOS LAISVĖS PRIZAS ATITEKS DAWIT ISAAK

Dawit Isaak Švedijoje 1987-1988 m. © Kalle Ahlsén

Tarptautinė nepriklausoma medijų profesionalų žiuri vieningai nutarė šį prizą skirti Dawit Isaak už jo drąsą bei atsidavimą kovai už saviraiškos laisvę. Paskutinį kartą su juo pavyko susisiekti 2005 m. Daugiau žinių apie šį žurnalistą ar jo buvimo vietą nėra. 1987 m. jis atvyko į Švediją, gavo šios šalies pilietybę ir kurį laiką joje gyveno, o Eritrėjai paskelbus nepriklausomybę, sugrįžo į gimtinę ir įsteigė pirmąjį nepriklausomą dienraštį „Setit” bei dirbo reporteriu, garsėjančiu kritiškais ir įžvalgiais pasisakymais.

„Dawit Isaak yra ilgame sąraše drąsių žurnalistų, kurie savo veikla nukreipė šviesos srautą į tamsius užkaborius, kad visuomenė būtų informuota apie tai, kas ten vyksta”, – sakė Cilla Benkö, UNESCO – Giljermo Kano pasaulio spaudos laisvės prizo 2017 žiuri pirmininkė. „Kai kurie paaukojo savo gyvenimą vardan tiesos, daugelis iš jų kalinami. Dawit Isaak kalėjime praleido beveik 16 metų be jokių pateiktų kaltinimų ir teismo. Nuoširdžiai viliuosi, kad po šio prizo pasaulis ištars: „Dabar pat išlaisvinkite Dawit Isaak’.

Šis prizas bus įteiktas gegužės 3 d. Džakartoje, švenčiant Pasaulinę spaudos laisvės dieną.

Pagerbdama Kolumbijos žurnalistą Giljermą Kaną Isazą (Guillermo Cano Isaza), kuris 1986 m. gruodžio 17 d. žuvo atlikdamas savo profesinę pareigą, UNESCO įsteigė UNESCO – Giljermo Kano pasaulio spaudos laisvės prizą. Šis prizas kasmet įteikiamas asmeniui, institucijai ar organizacijai, labiausiai nusipelniusiai ginant, propaguojant spaudos laisvę visame pasaulyje, ypač jei veikla susijusi su padidėjusia rizika gyvybei. Paprastai kartu su prizu įteikiamas ir piniginis 25 tūkstančių JAV dolerių apdovanojimas. Šią  sumą skiria Kano fondas (Cano Foundation) ir Helsingin Sanomat fondas (Helsingin Sanomat Foundation). Garbingo apdovanojimo vertą asmenį ar instituciją atrenka žiuri, kurią sudaro dvylika narių; narius skiria UNESCO generalinis direktorius, kuris pasitaręs su žiuri,  paskelbia prizininką ir įteikia apdovanojimą.

2017 04 06 Kategorija: UNESCO, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos