Naujienos

2017 m. JT vandens išteklių ataskaita

Pristatome 2017 m. Jungtinių Tautų Pasaulio vandens išteklių plėtros ataskaitos santrauką lietuvių kalba. Kasmet rengiamame dokumente kaskart atkreipiamas dėmesys į skirtingas strategines vandens išteklių valdymo problemas. Išsamioje apžvalgoje pristatoma bendra pasaulio gėlo vandens išteklių būklė ir pateikiamos rekomendacijos sprendimų priėmėjams kokių tausojančių priemonių turėtų būti imamasi.

Ataskaita siūlo kaitos stebėsenos mechanizmą, kuris yra suderintas su darnaus vystymosi tikslų pažangos rodikliais. Dokumente taip pat pateikiami gerieji praktiniai pavyzdžiai bei išsamios teorinės įžvalgos, skirtos stimuliuoti atsakingo valdymo idėjas ir veiksmas vandens išteklių sektoriuje.

2017 m. ataskaita skirta nuotekų vandens ištekliams. Daugiau nei 80% viso pasaulio vandens nuotekų, iš jų 95% mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, yra išleidžiami į aplinką be jokio valymo. Patekę į vandens baseinus, nuotekos arba atsiskiedžia, yra pergabenamos tėkmės arba patenka į vandeninguosius sluoksnius, kuriuose gali smarkiai paveikti gėlo vandens šaltinių kokybę. Galiausiai nuotekos patenka į upes ir vandenynus, sukeldamos neigiamas pasekmes jūrinei aplinkai.

2017 m. ataskaitoje, pavadintoje “Nuotekos: neišnaudotas išteklius” parodoma kaip nuotekų valdymo pokyčiai gali atnešti socialinę, aplinkosauginę ir ekonominę naudą, būtiną darniam vystymuisi bei Darnaus vystymosi darbotvarkės įgyvendinimui.

Ataskaita siekiama informuoti sprendimų priėmėjus, vyriausybes, pilietinę visuomenę ir privatų sektorių apie nuotekų, kaip deramai neįvertinto tvaraus vandens, energijos, maistingos medžiagos ir kitų atsinaujinančių šalutinių produktų šaltinio, valdymo svarbą.

Ataskaitos pavadinimas atkreipia dėmesį į kritinį vaidmenį, kurį nuotekos vaidina žiedinėje ekonomikoje, kuomet ekonominis vystymasis yra suderintas su gamtinių išteklių saugojimu ir aplinkosauginiu tvarumu, o švaresnė ir tvaresnė ekonomika teigiamai veikia vandens kokybę.

Kviečiame susipažinti su Vandens ataskaita 2017 Visą 2017 m. ataskaitą anglų kalba galima rasti čia.

2017 04 27 Kategorija: Jungtinės Tautos, Mokslas, UNESCO, Visos naujienos