Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas UNESCO/Guillermo Cano Pasaulio spaudos laisvės apdovanojimui – 2018

Maloniai pranešame, kad UNESCO kviečia teikti kandidatūras UNESCO – Giljermo Kano pasaulio spaudos laisvės apdovanojimui (UNESCO / Guillermo Cano World Press Freedom Prize). Prizas įsteigtas pagerbiant Kolumbijos žurnalistą Giljermą Kaną Isazą (Guillermo Cano Isaza), kuris žuvo 1986 m. gruodžio 17 d. atlikdamas savo profesinę pareigą. Šis prizas (medalis ir piniginis apdovanojimas) įteikiamas asmeniui, institucijai ar organizacijai, labiausiai nusipelniusiai ginant  ir propaguojant spaudos laisvę visame pasaulyje, ypač jei veikla susijusi su didesne grėsme gyvybei.

Šio garbingo apdovanojimo vertą asmenį ar instituciją UNESCO Generaliniam direktoriui rekomenduoja dvylikos asmenų komisija. Prizininkas paskelbiamas ir apdovanojimas įteikiamas kasmet gegužės 3 d., minint Pasaulinę spaudos laisvės dieną.

Kandidatūras gali siūlyti UNESCO šalys narės, tarptautinės bei regioninės profesinės ir visuomeninės organizacijos, veikiančios spaudos laisvės ir žurnalistikos srityje. Nustatytos formos paraiška, parengta anglų arba prancūzų kalbomis, ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 10 d. turėtų būti pateikta Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui (Šv. Jono g. 11, 01123 Vilnius, tel. (8 5) 210 7340, lietuva@unesco.lt), kuris koordinuos tolesnį paraiškos teikimą UNESCO.

2017 10 03 Kategorija: UNESCO, Informacija ir komunikacija, Visos naujienos