Naujienos

Vilniuje vyks tarptautinis seminaras, skirtas UNESCO pasaulio paveldo vertybių vietos valdytojų gebėjimų stiprinimui

Spalio 19-20 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktų vertybių vietos valdytojų seminaras, skirtas apibrėžti ir įtvirtinti vietos valdytojo funkcijas, atsakomybes ir pareigas. Į seminarą susirenka Baltijos šalių, taip pat Lenkijos ir Ukrainos specialistai, atstovaujantys pasaulio paveldo vietoves savo šalyse.

Vadovaujantis UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija, kuria yra įtvirtintos globalios kultūros ir gamtos paveldo apsaugos teisinės bei vertybinės normos, kiekviena valstybė, šios konvencijos šalis, prisiima atsakomybę už jos teritorijoje esančio kultūros ir gamtos paveldo nustatymą, apsaugą, išsaugojimą, sklaidą ir perdavimą ateities kartoms. Siekdama kuo efektyviau įgyvendinti šias nuostatas, valstybė turi užtikrinti tinkamą struktūrinę organizaciją, atsakomybių ir vaidmens paskirstymą saugant savo šalies pasaulio paveldo vertybes.

UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos įgyvendinimo gairės nurodo, kad vietos valdytojai kartu su atsakingomis valstybės institucijomis atstovauja konvencijos įsipareigojimus šalyje, dalyvauja pasaulio paveldo vertybės išskirtinės visuotinės vertės apsaugos, priežiūros, stebėsenos, vertingųjų savybių išsaugojimo būklės nustatymo ir vertinimo procesuose. Seminaro tikslas – sustiprinti vietos valdytojo pozicijas, siekiant sudaryti palankias sąlygas įgyvendinti šiuos uždavinius bei aktyviau įsitraukti į Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos nuostatų ir Pasaulio paveldo komiteto sprendimų įgyvendinimo procesus.

Dviejų dienų programoje yra numatytos teorinės paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, kuriuos ves UNESCO pasaulio paveldo specialistai bei tarptautiniai ekspertai – Burcu Ozdemir (UNESCO Pasaulio paveldo centras), Richard Veillon (UNESCO Pasaulio paveldo centras), dr. Christopher Young (Didžioji Britanija), dr. Britta Rudolff (Vokietija), Stefan Wessman (Suomija), seminarą moderuos dr. Giedrė Godienė. Seminaro pabaigoje tikimasi parengti rekomendacijas, skirtas tikslesniam vietos valdytojų pareigybių apibrėžimui, kurios pasitarnautų visai tarptautinei UNESCO pasaulio paveldo bendruomenei.

UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija, priimta 1972 m., yra vienas svarbiausių tarptautinių paveldo apsaugos dokumentų, kuriuo šiandieną vadovaujasi 193 konvencijos šalys. Vadovaujantis šia konvencija į Pasaulio paveldo sąrašą yra įrašytos 1073 vertybės, tame tarpe ir keturios Lietuvos vertybės – Vilniaus istorinis centras, Kuršių nerija, Kernavės archeologinė vietovė ir Struvės geodezinis lankas.

Seminaro aprašymas anglų k.

Preliminari programa

Renginio organizatorius:

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, bendradarbiaujant su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka

Daugiau informacijos:

Asta Junevičienė: 8 698 48413 / asta.juneviciene@unesco.lt

Renata Vaičekonytė Kepežinskienė: 8 641 90482 / renata.kepezinskiene@unesco.lt

www.unesco.lt

www.facebook.com/UNESCO.LT

2017 10 12 Kategorija: UNESCO, Pasaulio paveldas, Visos naujienos