Naujienos

Į Pasaulio paveldo komitetą išrinkta 12 naujų narių

Š. m. lapkričio 14-15 d. Paryžiuje įvyko 21-oji UNESCO Pasaulio paveldo konvencijos šalių generalinė asamblėja, kuri rengiama UNESCO generalinės konferencijos eilinės sesijos metu. Generalinėje asamblėjoje svarstomi strateginiai pasaulio paveldo konvencijos įgyvendinimo klausimai, aptariamos aktualios pasaulio paveldo biudžeto, programų, darnaus vystymosi ir pasaulio paveldo temos. Vienas aktualiausių klausimų – naujų pasaulio paveldo komiteto narių rinkimai.

Vadovaujantis Pasaulio paveldo konvencijos 8.3 straipsniu, dalis Pasaulio paveldo komiteto yra renkama kas  dvejus metus UNESCO generalinės asamblėjos metu. 2017 m. ketverių metų kadencija baigėsi Kroatijos, Suomijos, Jamaikos, Kazachstano, Libano, Peru, Filipinų, Lenkijos, Portugalijos, Pietų Korėjos, Turkijos, Vietnamo šalims. Slaptu konvencijos šalių balsavimu buvo išrinkta 12 naujų narių, atstovaujačių Australiją, Bahreiną, Bosniją ir Hercogoviną, Braziliją, Kiniją, Gvatemalą, Vengriją, Kirgistaną, Norvegiją, Sent Kitsą ir Nevį, Ispaniją ir Ugandą.

Iš viso komitetą sudaro 21 narys. Atsižvelgiant į konvencijos reikalavimus, komiteto narių rinkimai turi užtikrinti teisingą įvairių pasaulio regionų ir kultūrų atstovavimą.

Generalinės asamblėjos metu yra paskelbiama pirmininkausianti ateinančių metų Pasaulio paveldo komiteto sesijai šalis.  Ja tapti išreiškė pageidavimą Bahreinas, kurioje vyks 2018 metų 42-oji UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesija.

Daugiau informacijos: http://whc.unesco.org/en/news/1748

2017 11 20 Kategorija: UNESCO, Pasaulio paveldas, Visos naujienos