Naujienos

Prasideda paraiškų teikimas L’Oreal-UNESCO programai “Mokslo moterims”

L’Oreal UNESCO 2017 plakatas

Nuo sausio 22 dienos prasideda paraiškų, skirtų prestižinei „Moterims moksle“ stipendijai gauti, priėmimas. 2018 m. penkioms Baltijos šalių mokslininkėms bus skirta 6 tūkst. eurų stipendija už jų indėlį į mokslą, rašoma pranešime spaudai.

Konkursas vyks visose trijose Baltijos šalyse – Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Kiekvienoje šalyje bus skiriama stipendija moksliniams tyrimams gyvosios gamtos mokslų, aplinkosaugos, fizikos ir inžinerijos srityse. Į stipendiją Lietuvoje pretenduos daktaro disertaciją apsigynusios tyrėjos iki 40 metų amžiaus.

Nuo 2005 metų „L`ORÉAL Baltic“, Latvijos nacionalinė UNESCO komisija ir stipendijos globėja Vaira Vykė Freiberga įsteigė programą „Moterims moksle“, 39 mokslininkės apdovanotos stipendijomis asmeniniam tobulėjimui, taip pat pernai pirmą kartą šia stipendija apdovanota viena mokslininkė iš Lietuvos ir viena iš Estijos.

2017 metais „Moterims moksle“ stipendiją gavo Renāte Ranka, Jekaterīna Ivanova ir Marina Sokolova iš Latvijos, taip pat Urtė Neniškytė iš Lietuvos ir Els Heinsalu iš Estijos.

Šiais metais programa „Moterims moksle“ švenčia savo 20-ąsias metines. Nuo 1998 m. Paryžiuje tarptautinė kosmetikos grupė L’ORÉAL ir Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) programa „Moterims moksle“ prisidėjo prie mokslo pažangos ir skatino lyčių lygybę moksle.

Programa siekiama populiarinti mokslininkių pasiekimus, įkvėpti moteris visame pasaulyje ir padėti jaunosioms mokslininkėms pasiekti savo tikslus. Stipendiją „Moterims moksle“ remia jaunosios mokslininkės, kurios populiarina įvairias mokslo šakas, taip pat siekia mažinti nelygybę darbo aplinkoje. Pagal šią programą 2525 mokslininkės iš daugiau nei 115 šalių yra remiamos tarptautiniu mastu.

Tai vienintelė paramos programa Baltijos šalyse, kuri yra skirta specialiai moterims, dirbančioms mokslo srityje. Jos tikslas yra skatinti Baltijos šalių mokslininkių plėtrą, padedančią pasiekti naujus tikslus ir sukurti pridėtinę vertę tiek mokslui, tiek visuomenei.

„Moterims moksle“ stipendijų programa yra įgyvendinama bendradarbiaujant su Latvijos, Lietuvos ir Estijos mokslų akademijomis, nacionalinėmis Lietuvos, Latvijos ir Estijos UNESCO komisijomis.

Paraiškas L’OREAL Baltic „Mokslo moterims“ stipendijų programai galima teikti nuo sausio 22 iki kovo 5 dienos tarptautiniame „Mokslo moterims“ (FWIS) portale www.fwis.fr.

2018 01 23 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Švietimas, Visos naujienos