Naujienos

UNESCO ir Karaliaus Hamad Bin Isa Al-Khalifa apdovanojimas už IKT švietime iniciatyvas

UNESCO kviečia teikti paraiškas 2018 m. UNESCO ir Bahreino karaliaus Hamad Bin Isa Al-Khalifa apdovanojimui už informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo švietime iniciatyvas. 2005 m. įsteigta Bahreino karalystės finansuojama programa siekiama paskatinti asmenis ir institucijas už veiklą ir projektus, tapusius sektinais IKT naudojimo pavyzdžiais mokymosi, mokymo ir bendrai švietimo kokybei siekti.

2018 m. programos tema yra „inovatyvių informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimas siekiant užtikrinti švietimo prieinamumą labiausiai pažeidžiamoms grupėms“, kurioms švietimas sunkiau prieinamas dėl kultūrinių ir ekonominių kliūčių, negalios, lyties, krizinių situacijų. Šiaip metais ypatingas dėmesys bus skiriamas projektams, siūlantiems infrastruktūros kliūčių, prieigos kaštų mažinimo sprendimus, distancinio mokymosi, išmanaus mokymosi valdymo sistemų, automatinio vertimo, vaizduotės technologijų inovacijas ir pan.

Šiais metais oficialios ceremonijos UNESCO būstinėje Paryžiuje metu bus skiriami du apdovanojimai, kiekvienam iš laureatų skiriant 25 tūkst. dolerių piniginį prizą.

Paraišką gali pateikti tik nacionalinės UNESCO komisijos, todėl kiekviena nacionalinė paraiška bus apsvarstoma nacionalinės komisijos ir tik po jos pritarimo pateikiama UNESCO. Galutinis paraiškų pateikimo terminas yra spalio 31 d., todėl Jūsų pasiūlymus prašome pateikti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui iki spalio 8 d. el. paštu: lile@unesco.lt.

 

Siūlomi kandidatai turi atitikti atrankos kriterijus: pristatomasis projektas/veikla turi būti vykdytas ne mažiau nei vienerius metai, tam kad būtų galima įvertinti jo rezultatus ir sėkmę; sėkmingos strategijos, planų, mokymosi programos akivaizdumas; novatoriški modeliai ir strategijos mokytojų nenutrūkstamo profesinio tobulinimosi užtikrinimui nacionaliniu ir regioniniu lygiu; pastangos taikyti ir diegti informacijos ir komunikacijos technologijų kompetencijos standartus mokytojų tobulinimosi programose; mokytojų profesinio tobulinimosi vertinimo ir kokybės užtikrinimo modeliai; pristatomojo projekto tęstinumas ir sklaida.

 

Daugiau informacijos apie atrankos kriterijus: https://en.unesco.org/themes/ict-education/ict-education-prize

2018 07 09 Kategorija: UNESCO, Švietimas, Visos naujienos