Naujienos

Etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo samprata

2020 m. sausio 7 d. Etninės kultūros globos taryba kartu su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru surengė diskusiją „Etninės kultūros samprata“. Diskusijoje pristatyti šie pranešimai:
Dr. Petro Kalniaus „Etninės kultūros samprata etnoso teorijoje ir jos interpretacijos Lietuvoje“;
Dr. Dalia Urbanavičienės „Etninės kultūros sampratos aiškinimo įvairovė. Etninės kultūros sąveika su mėgėjų ir profesionaliuoju menu“;
Mildos Valančiauskienės „UNESCO nematerialaus kultūros paveldo samprata ir gerosios praktikos“
Vidos Šatkauskienės „Nematerialaus kultūros paveldo ir etninės kultūros sąvokų aprėpties problematika Lietuvos kontekste“; Dr. Daivos Vaitkevičienės Prigimtinės kultūros sąvoka ir samprata“. Pranešėjai ir diskusijos dalyviai taip pat diskutavo etninės kultūros aprėpties; sąvokų, etninės kultūros ir nematerialiojo kultūros paveldo sąsajų; etninės kultūros, mėgėjų meno ir profesionaliojo meno sąsajų klausimais.

Su daugiau informacijos ir diskusijoje pristatytais pranešimais galima susipažinti čia:

http://ekgt.lt/na…/diskusija-etnines-kulturos-samprata-.html

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija nuotrauka.
2020 01 14 Kategorija: Nematerialus kultūros paveldas, Visos naujienos