Naujienos

Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos kreipimasis dėl AB “Grigeo Klaipėda” gamyklos galimos žalos Kuršių nerijai – UNESCO Pasaulio paveldo vertybei

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija reiškia susirūpinimą dėl AB „Grigeo Klaipėda“ gamyklos galimos žalos Kuršių nerijai – UNESCO pasaulio paveldo vertybei. Kuršių nerija pasižymi išskirtinių kultūros ir gamtos savybių gausa ir yra išlaikiusi savo kultūrinę ir visuomeninę svarbą, istorines funkcijas ir savitus darnios žemės bei vandens akvatorijos panaudojimo būdus, susijusius su Kuršių mariomis. Kuršių nerija į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą yra įrašyta kaip kultūrinis kraštovaizdis, kurį formuoja darni žmogaus ir gamtos sąveika. Kaip neatsiejama kultūrinio kraštovaizdžio dalis, saugomi tradiciniai amatai, žvejų gyvensenos elementai, nuo XIX a. susiklosčiusios darnios rekreacinės veiklos ir kultūrinio poilsio tradicijos. Kuršių nerija yra itin pažeidžiama tokių grėsmių, kaip klimato kaita, gamtos stichijos, pernelyg intensyvi plėtra. Todėl galimai tyčinė Kuršių marių tarša yra labai skaudus ir amoralus veiksnys valstybės saugomų vertybių atžvilgiu ir neabejotinai turės įtakos minėtoms vietovės vertėms bei tolimesniam kokybiškam jų puoselėjimui.

Turime pabrėžti, kad Lietuvos valstybės tarptautiniai įsipareigojimai pasaulio paveldo vertybėms yra grindžiami Pasaulio paveldo kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos 4-ojo straipsnio nuostatomis, akcentuojančiomis valstybės – Konvencijos šalies pareigą užtikrinti jos teritorijoje esančio kultūros ir gamtos paveldo apsaugą, išsaugojimą ir perdavimą ateities kartoms. Būtina prisiminti, kad už Kuršių nerijos apsaugą ir išsaugojimą yra atsakingos dvi valstybės – Lietuvos Respublika ir Rusijos Federacija, o bet kokia veikla yra reglamentuota abiejų valstybių teisiniais dokumentais bei skirta išsaugoti Kuršių nerijos išskirtinę visuotinę vertę.

Todėl raginame Lietuvos valstybės institucijas imtis atsakingų veiksmų, siekiant maksimalios atsakomybės už padarytą žalą Kuršių marioms ne tik prieš Lietuvos piliečius, bet ir prieš tarptautinę bendruomenę. Primename, kad vadovaujantis Pasaulio paveldo komiteto 42-osios sesijos metu priimtu sprendimu Nr. 42 COM/7B.25, iki š m. gruodžio 1 d. Lietuva (ir Rusijos Federacija) UNESCO Pasaulio paveldo centrui turi pateikti atnaujintą jungtinę Kuršių nerijos vertybės išsaugojimo būklės ataskaitą, kurioje turės atsispindėti ir informacija apie įvykusį Kuršių marių taršos atvejį, valstybės nustatytas pasekmių mažinimo priemones bei vykdomus žalos likvidavimo veiksmus.

2020 m. švenčiame UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metų minėjimą, šiemet sukanka 20 metų, kai Kuršių nerija buvo įrašyta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Tai išskirtinė galimybė priminti bei aktualizuoti šio unikalaus kultūrinio kraštovaizdžio reikšmę ir vertę mūsų ir užsienio visuomenei. Nepaprastai apgailestaujame dėl neatsakingos AB „Grigeo“ veiklos ir viliamės, kad atsakingos institucijos imsis visų teisinių ir aplinkos apsaugos priemonių, kurios užtikrintų žalos atlyginimą ir pasekmių sumažinimą pasaulio paveldo vertybei Kuršių nerijai.

Pirmininkas

Jonas Ruškus

2020 01 14 Kategorija: Visos naujienos