Naujienos

Lietuvos ataskaita už UNESCO kultūros raiškos įvairovės konvencijos įgyvendinimą

unesco.png

Vakar (2020 09 30) Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijai (UNESCO) pateiktoje Lietuvos periodinėje ataskaitoje apžvelgiama, kaip mūsų šaliai sekasi įgyvendinti 2006 m. ratifikuotą UNESCO Konvenciją dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo. Šių metų pradžioje Kultūros ministerija sudarė tarpinstitucinę darbo grupę, kuri buvo atsakinga už minėto dokumento parengimą. Darbo grupei vadovavo kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė.

2020 metų ataskaitoje pažymima, kad nuo analogiško dokumento pateikimo prieš ketverius metus Lietuvos kultūros politikos srityje įvyko ženklių pokyčių. Išskiriamas gausus naujų priemonių, skirtų kultūros ir kūrybiniam sektoriui, atsiradimas, pernai patvirtinta Lietuvos kultūros politikos strategija, kuri laikoma reikšmingu postūmiu kultūros politikos formavimui. Išskirtas ir Kultūros pasas, žiniasklaidos sektorius, kurio veiklos efektyvumui, nepriklausomumui skatinti Kultūros ministerija ėmėsi konkrečių priemonių. Ataskaitoje akcentuojamas bendradarbiavimas su visuomene per Kultūros ministerijos patariamąsias tarybas, kultūrinės atskirties šalies regionuose mažinimas. Dokumente pažymima ir kultūros tarptautiškumo svarba, išskiriamas Baltijos kultūros fondo įsteigimas, kurio lėšomis finansuojami jungtiniai Lietuvos, Estijos ir Latvijos kultūros projektai. Ataskaitoje pateikiama informacija apima ir Lietuvos nevyriausybinių organizacijų 2016–2019 m. vykdytas svarbiausias veiklas, programas ir priemones.

Dokumente teigiama, kad nors pastaraisiais metais Lietuva ėmėsi nemažai įvairių priemonių įgyvendinti UNESCO Konvencijos dėl kultūros raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo tikslus, tačiau kultūros sektorius vis dar susiduria su iššūkiais, kuriems ateityje reikės skirti dar didesnį dėmesį. Tarp šių iššūkių – vystomojo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas, lyčių lygybės klausimai, glaudesnis pilietinės visuomenės įsitraukimas į kultūros politikos formavimo procesus.

Konvenciją ratifikavusių šalių ataskaitose pateikta informacija bus remiamasi rengiant pasaulinę konvencijos ataskaitą, taip pat šios ataskaitos bus pristatomos kitų metų vasarį Tarpvyriausybinio komiteto dėl kultūros raiškos įvairovės ir skatinimo sesijoje, kuri vyks UNESCO būstinėje Paryžiuje.

Konvenciją ratifikavusios šalys ataskaitas apie jos įgyvendinimą rengia kas ketverius metus.

Rengiant šią periodinę ataskaitą buvo naudojamasi informacija ir duomenimis, kuriuos pateikė Kultūros ministerija, Užsienio reikalų ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, Lietuvos kultūros institutas, Lietuvos statistikos departamentas, Intelektinės nuosavybės apsaugos centras, Nacionalinė kūrybinių ir kultūros industrijų asociacija, Asociacija „Dizaino forumas“, MO muziejus, Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“, „Kaunas Europos kultūros sostinė“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Valstybinė mokesčių inspekcija, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas. 

 

2020 10 01 Kategorija: Kultūros raiškos įvairovė, Visos naujienos