Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas UNESCO ir Bahreino karalystės apdovanojimui už informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimą švietimo inovacijoms kurti

UNESCO kviečia teikti paraiškas 2020 m. UNESCO ir Bahreino karaliaus Hamad Bin Isa Al-Khalifa apdovanojimui už informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo švietime iniciatyvas. 2005 m. įsteigta Bahreino karalystės finansuojama programa siekiama paskatinti asmenis ir institucijas už veiklą ir projektus, tapusius sektinais IKT naudojimo pavyzdžiais mokymosi, mokymo ir bendrai švietimo kokybei siekti.

2020 m. programos tema yra „dirbtinio intelekto panauda mokymosi kokybei ir tęstinumui užtikrinti“, ypatingą dėmesį skiriant labiausiai pažeidžiamų grupių švietimui. Nuotolinio mokymosi priemonės, pasitelktos pandemijos sukeltai švietimo krizei sušvelninti atskleidė naujų technologijų, ypač pasitelkiančių dirbtinį intelektą, potencialą. Krizė taip pat suaštrino egzistuojančias nelygybes, todėl svarbu toliau dirbti siekiant, kad šios technologijos būtų lygiai įtraukios, t.y. kad būtų prieinamos visiems ir pritaikytos unikaliems kiekvieno besimokančiojo poreikiams. Šis siekis yra šio apdovanojimo ašis.

 

Šiais metais oficialios ceremonijos UNESCO būstinėje Paryžiuje metu bus skiriami du apdovanojimai, kiekvienam iš laureatų skiriant 25 tūkst. dolerių piniginį prizą.

 

Paraišką gali pateikti tik nacionalinės UNESCO komisijos, todėl kiekviena nacionalinė paraiška bus apsvarstoma nacionalinės komisijos ir tik po jos pritarimo pateikiama UNESCO. Galutinis paraiškų pateikimo terminas yra gruodžio 18 d., todėl Jūsų pasiūlymus prašome pateikti Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatui iki gruodžio 1 d. el. paštu: lile@unesco.lt.

 

Siūlomi kandidatai turi atitikti atrankos kriterijus: pristatomasis projektas/veikla turi būti vykdytas ne mažiau nei vienerius metai, tam kad būtų galima įvertinti jo rezultatus ir sėkmę; sėkmingos strategijos, planų, mokymosi programos akivaizdumas; novatoriški modeliai ir strategijos mokytojų nenutrūkstamo profesinio tobulinimosi užtikrinimui nacionaliniu ir regioniniu lygiu; pastangos taikyti ir diegti informacijos ir komunikacijos technologijų kompetencijos standartus mokytojų tobulinimosi programose; mokytojų profesinio tobulinimosi vertinimo ir kokybės užtikrinimo modeliai; pristatomojo projekto tęstinumas ir sklaida.

2020 10 06 Kategorija: UNESCO, Švietimas, Visos naujienos