Naujienos

Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijai 50 metų

Lapkričio 16 d.  sukanka 50 metų kaip buvo priimta Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos   konvencija.  Tai įvyko 1972 m. UNESCO Generalinės konferencijos septynioliktoje sesijoje, Paryžiuje. Tuomet, šį dokumentą pasirašė tik 20 šalių, o šiandien jį yra ratifikavę / prisijungę 194 valstybės.  Tai viena plačiausiai taikomų tarptautinių paveldo apsaugos teisinių nuostatų, įtakojusių kitų norminių kultūros paveldo dokumentų atsiradimą.

Nežiūrint sukakties metų, Konvencija išlieka moderni ir aktuali paveldo apsaugos koncepcija. Šiuo dokumentu įsteigta kolektyvinė paveldo apsaugos ir bendradarbiavimo sistema, vienijanti tarptautinę bendruomenę bendram tikslui – išsaugoti žmonijos išskirtinės vertės gamtos ir kultūros paveldą ateities kartoms, siekiant solidarumo ir bendros valstybių atsakomybės. Konvencija įgyvendinama remiantis keturiomis veiklos kryptimis: pasaulio paveldo sąrašo formavimas, vertybių apsauga, tarptautinės paramos teikimas ir Konvencijos propagavimas.

Lietuva prie Konvencijos prisijungė 1992 m. Tai buvo viena pirmųjų tarptautinių sutarčių, prie kurios, atkūrus Nepriklausomybę, prisijungė Lietuvos valstybė. Per 30 metų laikotarpį Lietuva aktyviai dalyvavo Pasaulio paveldo veikloje: 2003-2007 m. tapo Pasaulio paveldo  komiteto nare, 2006 m. Vilniuje organizavo Pasaulio paveldo komiteto 30 – ąją sesiją, sėkmingai nominavo keturias Lietuvos vertybes, įrašytas į Pasaulio paveldo sąrašą: Vilniaus istorinį centrą (1994), Kuršių neriją (2000), Kernavės archeologinę vietovę (2004), Struvės geodezinį lanką (2005). 2021 m. parengta ir pateikta penktoji nominacija, skirta Kauno modernizmo architektūrai. 2022 m. Kultūros ministerijos iniciatyva pradėti reikšmingi procesai siekiant Pasaulio paveldo konvencijos nuostatas integruoti į nacionalinę teisę.

Minėdama šį jubiliejų UNESCO kviečia pažvelgti į Konvencijos nuostatas šių dienų aktualiuose kontekstuose, atverti naujas dokumento ateities  perspektyvas. Remiantis UNESCO parengta komunikacine koncepcija „The Next 50“ (lietuvių k. „Būsimi 50“) raginama plėtoti diskusijas apie tvaraus vystymosi požiūrio integravimą į pasaulio paveldo sistemą, klimato kaitos iššūkius, tvarų turizmą, skaitmeninę transformaciją, bendruomenių įtraukumą ir kt. Šia proga lapkričio  17-18 d. vyks tarptautinė konferencija „ The Next 50 – The future of World Heritage in challenging times enhancing resilience and sustainability“ Delfuose (Graikijoje), kurią galima stebėti ir nuotoliu: https://whc.unesco.org/en/events/1705.

2022 11 16 Kategorija: Darnus vystymasis, UNESCO, Minimos datos, Pasaulio paveldas, Visos naujienos