Naujienos

Paskaitų ciklas, skirtas UNESCO 1970 m. Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos temai Lietuvos nacionaliniame muziejuje

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija bendradarbiaudama su Kultūros ministerija ir Lietuvos nacionaliniu muziejumi kviečia į parodą „Paveldas – mano, visuomenės, valstybės?“ lydintį paskaitų ciklą, skirtą UNESCO 1970 m. Nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos temai.

2023 m. birželio mėn. Lietuva išrinkta į 1970 m. konvencijos Pagalbinį komitetą ir paskirta jam pirmininkauti. Komitetas yra atsakingas už UNESCO  Konvencijos tikslų propagavimą, strateginių dokumentų, rekomendacijų parengimą ir kt. Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste Lietuvos atstovavimas šiame komitete tampa itin svarbus ir reikšmingas. Siekdami aktualizuoti Lietuvos tarptautinius pasiekimus ir plačiau pristatyti 1970 m. konvencijos įgyvendinimo veiklas, siūlome viešas paskaitas su iškiliausiais užsienio ir Lietuvos ekspertais  apie teisėtus ir neteisėtus veiksmus kultūros vertybių atžvilgiu, prevencines priemones, tarpvalstybinius įsipareigojimus. Pirmoje paskaitoje bus apžvelgta tarptautinė ir regioninė kilnojamųjų kultūros vertybių normatyvinė bazė, daugiausia dėmesio skiriant aktualiems geopolitiniams iššūkiams. Tikimės visuomenės ir specialistų įsitraukimo diskutuojant apie meno vertybių grąžinimo, restitucijos temą – ar turime teisę į nacionalinį istorinį palikimą, kokios yra kultūrinių vertybių reprezentacijos galimybės, kokia yra tarptautinė praktika? Paskaitų metu skirsime dėmesį praktiniams temos aspektams – išvežamų į užsienį (išsiunčiamų iš Lietuvos Respublikos) kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų reglamentavimui aptarti. Taip pat, kalbėsime apie  metalo ieškiklių naudotojų veiklą, pristatydami metalo ieškiklių naudojimo reglamentavimą.

Birželio 15 d., 16 val. Lietuvos nacionalinis muziejuje, Senajame  arsenale (Arsenalo g. 3) įvyks  pirmasis  paskaitų ciklo renginys, kuriame dalyvaus išskirtinis svečias – Lenkijos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė dr.  Alicja Jagielska-Burduk pristatydama pranešimą  „Kova su neteisėtu kultūros vertybių gabenimu – teisiniai iššūkiai“.

Paskaitoje bus apžvelgta 1970 m. UNESCO  ir  1995 m. UNIDROIT konvencijos nustatančios kovos su neteisėta prekyba kultūros vertybėmis sistemą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas turimoms praktinėms priemonėms, sukurtoms kovai su nelegalia prekyba kultūros vertybėmis, taip pat naujiems projektų ir iniciatyvų pavyzdžiams, siekiant suinteresuotųjų šalių dialogo, informuotumo didinimo ir kultūros paveldo švietimo vaidmens.

Po paskaitos kviečiame apsilankyti LNM parodoje „Paveldas – mano, visuomenės, valstybės?“

Paskaitų ciklo programa

2023 06 06 Kategorija: UNESCO, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Pasaulio paveldas, Kultūros vertybių apsauga ginkluoto konflikto metu, Nelegalus kultūros vertybių gabenimas, Visos naujienos